Promotie

An integrated ecosystem model for coral reef management. where oceanography, ecology and socio-economics meet

Promovendus M (Mariska) Weijerman
Promotor prof.dr. HBJ (Rik) Leemans
prof.dr. WM (Wolf) Mooij
Copromotor dr EA Fulton
dr RE Brainard
Organisatie Wageningen University & Research, Leerstoelgroep Milieusysteemanalyse
Datum

wo 16 september 2015 11:00 tot 12:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362

Samenvatting

Wijdverbreide koraalrifdegradaties hebben geleid tot vermindering van ecosysteemdiensten die koraalrifecosystemen leveren (bijvoorbeeld van vis, kustlijnbescherming en recreatie). Natuurbeleidsbeheerders dienen strategieën op te stellen om een dergelijke aantasting te verminderen of te voorkomen. Computermodellen kunnen helpen inzicht te verkrijgen in de interacties en synergieën van de verschillende verstoringen (bijvoorbeeld visserij, orkanen, klimaatsverandering en de overmaat aan nutrienten) die een rol spelen in de achteruitgang van de riffen en op de gevolgen voor de mens. In dit proefschrift licht ik toe, door middel van een case study voor Guam, hoe ik een koraalrif ecosysteemmodel heb ontwikkeld. Dit model simuleert belangrijke functionele soortengroepen (bijvoorbeeld papagaaivissen, zeebaarsen, algen, koralen, ongewervelde dieren) en dynamische processen die een rifecosysteem beïnvloeden. Met het model kan ik de ecologische en sociaal-economische gevolgen van geselecteerde beheersstrategieën evalueren. Wanneer er rekening wordt gehouden met de effecten van de klimaatsverandering, zijn de gevolgen van de scenario's met een verbeterde waterkwaliteit en een vorm van visserijregulering ongeveer hetzelfde voor de indicatoren van de gezondheid en het functioneren van het koraalrifecosysteem, maar geen van deze scenario’s kan het grootschalige verlies van koralen halverwege deze eeuw voorkomen als we doorgaan met de huidige broeikasgasemissies.