Promotie

Antimicrobial peptides and the interplay between microbes and host. Towards preventing porcine infections with Streptococcus suis

Samenvatting (in Engels)

De toename van antibioticaresistentie in ziekteverwekkende bacteriën vormt een urgent wereldwijd probleem vanwege de bedreiging van de volksgezondheid, de mogelijke toekomstige implicaties voor de humane en veterinaire geneeskunde en de bijkomende economische schade. Gedurende de afgelopen decennia is daarom het onderzoek naar alternatieve strategieën voor de aanpak van resistente bacteriën geïntensiveerd. In dit proefschrift worden antimicrobiële peptiden (AMPs) die van nature voorkomen en andere door bacteriën geproduceerde bioactieve moleculen onderzocht als mogelijke alternatieven voor het voorkomen of bestrijden van infecties met pathogene bacteriën. Met name de invloed van de microbiota (de verzameling van alle microben) in de keelholte en dunne darm van biggen op de aanwezigheid en talrijkheid van Streptococcus suis, een ziekteverwekkende bacterie bij varkens, is onderzocht. Uit deze microbiota werden enkele bacteriën geïsoleerd en gekarakteriseerd die de groei van S. suis in het lab tegen konden gaan, door middel van de productie van AMPs. Dit promotieonderzoek draagt bij aan kennis over de rol van kleine peptiden met biologische activiteit afkomstig van de gastheer of de microbiota in de interacties tussen gastheer en microben en microben onderling. Zulke kennis zou bij kunnen dragen aan de ontwikkeling van nieuwe, alternatieve oplossingen om antibioticum-resistente bacteriën te bestrijden, zoals heilzame microbiële gemeenschappen (volgende-generatie probiotica) of biotechnologische toepassingen van natuurlijke of aangepaste AMPs.