SaV, Arenasessie, BLG, innovatie

Conferentie

Laatste Arenasessie Samenwerken aan Vaardigheden (SaV)

Het project Samenwerken aan Vaardigheden (SaV) loopt eind november af en op 27 november 2014 wordt de laatste Arenasessie gehouden. In deze sessie zullen de participanten in dit project aangeven welke ontwikkelingen er bij hen gaande zijn en welke nieuwe producten zij hebben. Na de pauze zal in de discussie kunnen worden aangegeven door de aanwezigen in hoeverre deze ontwikkelingen succesvol (b)lijken in de (inter)nationale glastuinbouwpraktijk.

Organisator Samenwerken aan Vaardigheden in de Glastuinbouw
Datum

do 27 november 2014 13:15

Locatie GreenQ Improvement Centre, Violierenweg 3, 2665 MV Bleiswijk

Gedurende de afgelopen 5 jaar heeft het project van Samenwerken aan Vaardigheden (SaV) in de glastuinbouw gestalte gekregen. De doelstelling van het SaV-project was om de vaardigheden voor telers en toeleveranciers te helpen ontwikkelen om tot succesvolle toepassing van innovaties te komen. Hiervoor zijn in de afgelopen 5 jaar 25 innovatieprojecten uitgevoerd, waarbij de bijbehorende 25 Begeleidende Leergroepen (BLG’s) een cruciale rol hebben vervuld.

Arenasessie

Deze BLG’s bestonden voornamelijk uit telers, toeleveranciers en onderzoekers. Deze BLG’s kwamen wekelijks en/of maandelijks bijeen om met elkaar over het betreffende project met elkaar te sparren. Hierbij was er sprake van wederzijdse bevruchting: toeleveranciers/onderzoekers leerden van de praktijkervaringen van de telers en konden daardoor hun innovatie “fine-tunen” en verbeteren en de telers leerden (denken vanuit) de innovatie(s). Naast de innovatieprojecten zijn er meer dan 50 Arenasessies georganiseerd. In deze Arenasessies werd over innovatieve ideeën gebrainstormd en werden deze ideeën getoetst door te praktijk. Daarna werd gekeken of deze ideeën beproefd moesten worden in een project.

Doelgroep

Allen die zich bij de glastuinbouwsector betrokken voelen.

Sprekers

Karl Sewalt: TNO

Egon Janssens: TNO

Peter Kamp: Priva

Peter van Weel: Wageningen UR Glastuinbouw

Programma

13.15 u    Ontvangst met koffie/thee
13.30 u    Opening en omschrijving doelstelling door de dagvoorzitter
13.40 u    Waterbergend kasdek door Karl Sewalt
14.00 u    Toepassing flexibele PV-cellen op schermdoek en kasdek door Egon Janssen
14.20 u    Regelen van klimaatintegratie in de klimaatcomputer door Peter Kamp
14.40 u    De toekomst van het Nieuwe Telen door Peter van Weel

15.00 u    Teeltreceptontwikkeling LED belichting Tomaat en Aardbei door GreenQ-DLV Plant

15.15 u    Pauze
15.30 u    Discussie en brainstormen
16.15 u    Samenvatting en evaluatie
16.30 u    Afsluiting