Arenasessie: Wegval of Uitval

Activiteit

Arenasessie: Wegval of Uitval

In de praktijk zijn er veel problemen met wegval of uitval in diverse gewassen. Door de druk op chemische middelen wordt naarstig gezocht naar alternatieve maatregelen en/of methoden. Over deze problematiek organiseert Wageningen UR Glastuinbouw de arenasessie Wegval of Uitval op maandag 31 augustus in Bleiswijk.

Organisator
Datum

ma 31 augustus 2015 13:00 tot 16:30

Locatie Wageningen UR Glastuinbouw, Violierenweg 1, Bleiswijk

Tijdens de arenasessie denken telers, adviseurs en onderzoekers na over oplossingen voor grondgebonden ziekten en plagen en het wegvallen van middelen. Dit komt neer op:

  1. Nieuwste ontwikkelingen uit het onderzoek
  2. Nieuwe idee├źn formuleren en aangeven welke onderzoek het belangrijkst is
  3. Mogelijkheden bekijken voor medefinanciering van het onderzoek vanuit de Topsectoren Tuinbouw&Uitgangsmateriaal en Agro&Food.

De volgende ziekten en plagen worden behandeld:

  • Rhizoctonia in radijs
  • Fusarium in sla, zomerbloemen, amaryllis, lisianthus
  • Pythium in chrysant
  • Phytophthora in potplanten
  • Verticillium in trekheesters
  • Wortelknobbelaaltje in biologische teelten

Ter voorbereiding ontvangen deelnemers de betreffende PPS-indicaties.

Programma
12:30 uur Ontvangst
13:00 uur Inleiding: Doelstelling en programma bijeenkomst door Wageningen UR Glastuinbouw
13:05 uur Werkwijze Publiek Private Samenwerking (PPS) Topsectoren door Helma Verberkt (LTO Glaskracht Nederland)
13:15 uur Problematiek bodem/substraatgebonden ziekten door DLV
13:30 uur Wat is kennis uit lopend- en afgerond onderzoek door Wageningen UR Glastuinbouw
14:00 uur Workshops en discussie:
Zaal 1: Pythium/Phytophthora
Zaal 2. Fusarium
Zaal 3. Rhizoctonia, Verticillium, Myrothecium
Zaal 4. Wortelknobbelaaltjes
15:30 uur Plenaire afsluiting met samenvattingen van de 4 workshops, aangevuld met nieuwe mogelijke oplossingen en vervolg afspraken
16:30 uur Borrel en afsluiting