Promotie

Assessment of strategies for value chains using an extended Structure-Conduct-Performance (SCP) framework: an application to the honey business in Brazil

Ontwerp van strategieën voor de productie en verwerking van honing in Brazilië

Samenvatting

Huidige concurrentieposities worden niet meer alleen bepaald door de strategie van een bedrijf maar door die van gehele ketens. Het doel van dit proefschrift was het ontwerp van strategieën voor de productie en verwerking van honing in Brazilië volgens de structuur-gedrag-resultaat methodiek. Strategieën zijn retrospectief in kaart gebracht maar ook gericht op de toekomst. Voor de 2015-2020 scenario’s blijkt natuurlijke bijvoeding belangrijk te zijn voor een verdere groei van de productie. Lokale ontwikkeling wordt met name bevorderd door met de productie vooral in te zetten op biologisch en fair trade. Het onderzoek laat een grote diversiteit aan ontwikkelingsstrategieën zien.