Promotie

Assessment of the Farm-Economic Impact of Reducing Antimicrobial Use in Livestock Production

Promovendus mr. JL (Jamal) Roskam MSc
Promotor prof.dr.ir. AGJM (Alfons) Oude Lansink
Copromotor dr.ir. HW (Helmut) Saatkamp
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Bedrijfseconomie
Datum

ma 10 december 2018 16:00 tot 17:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362

Samenvatting

Door veelvuldig antimicrobieel gebruik in de veehouderij kan resistentie ontstaan en kan verspreiding optreden. Vermindering van het antimicrobieel gebruik kan bijdragen aan een vermindering van het resistentie-risico. Ondanks dat het antimicrobieel gebruik in de veehouderij al aanzienlijk is teruggebracht, is een verdere reductie nodig. Het doel van dit onderzoek was om de mogelijkheden te onderzoeken om het antimicrobieel gebruik in de veehouderij verder te reduceren en om de bedrijfseconomische impact van een verdere reductie te bepalen. De resultaten van het onderzoek laten een grote variatie zien in zowel technische bedrijfsprestatie als antimicrobieel gebruik. Op individueel bedrijfsniveau is er daarom nog steeds ruimte voor een verdere vermindering van het antimicrobieel gebruik. Daarnaast laten de resultaten van het onderzoek zien dat bedrijfsspecifieke interventies (gericht op de boer, het bedrijf en/of de dieren) kunnen bijdragen aan een vermindering van het antimicrobieel gebruik zonder de technische performance van het bedrijf aan te tasten.