Activiteit

Avondbijeenkomst over pruimen

Op donderdag 20 juli 2017 organiseren Fruitconsult BV, de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), de Centrale Adviesdienst Fruitteelt (CAF) en Wageningen University & Research (WUR) de jaarlijkse steenfruitavond op Proeftuin Randwijk. Dit keer staat het gewas pruim centraal. De bijeenkomst richt zich op professionele pruimentelers en bedrijven en organisaties die nauw betrokken zijn bij de Nederlandse pruimenteelt.

Organisator Wageningen Plant Research
Datum

do 20 juli 2017 19:15 tot 00:00

Locatie Proeftuin Randwijk

De proeftuin

Op de Proeftuin Randwijk is een interessante mix te zien van fundamenteel onderzoek en praktijkgerichte demo’s op het gebied van duurzame fruitteelt, moderne rassen en onderstammen, efficiënte productiesystemen, etc. De proeftuin is daarmee dé centrale plaats in Nederland waar onafhankelijk onderzoek plaatsvindt en waar innovaties in de vorm van demo’s getoond kunnen worden.

Locatie: Lingewal 1B, 6668 LA Randwijk
Programma
19.15 uurOntvangst
19.30 uurOpening

  • Bestuiving bij pruim door Marc Ravesloot (onderzoeker bij WUR)
  • Presentatie teeltresultaten pilot onderstam WUR S766 door Marc Ravesloot
  • Rondgang over Proeftuin Randwijk waarbij o.a. aandacht zal zijn voor de Lazoet pruimen.
  • Resultaten dunproef / planttijdstippenproef door Pieter van der Steeg (Locatiemanager van Proeftuin Randwijk)
  • Actualiteiten op het gebied van gewasbescherming door Geert van Gessel (Specialist klein- en steenfruit bij CAF)
  • Pilot WUR S766 locatie Randwijk (Marc Ravesloot)

22.00 uur Netwerkborrel

Meer weten, sponsor of supporter worden?

Heeft u vragen over deze avondbijeenkomst of overweegt u om sponsor of supporter te worden van Proeftuin Randwijk, neem dan contact op met Patricia Hoogervorst, secretaris stuurgroep Proeftuin Randwijk, 06 27 35 22 24 of info@proeftuinrandwijk.nl