Promotie

BEEHOLD, Het honingbijvolk als bioverzamelaar van verontreinigingen en plantpathogenen  

Samenvatting:

Beehold, het bijenvolk als bioverzamelaar van verontreinigingen en plantpathogenen

Tegelijk met stuifmeel en nectar transporteren honingbijen ook verontreinigingen en plant-pathogenen (in onderzoekstermen: doelmateriaal) van bloem naar bijenkast. Het gebruik van bijenvolken voor het verzamelen van doelmateriaal is een passieve verzamelmethode. De kritische punten van deze methode zijn gecombineerd in een stroomschema en rekenmodel voor de optimale opzet van een onderzoek. Voor het verzamelen van materiaal voor analyse wordt het bijenvolk bemonsterd door bijen uit het volk te nemen of door materiaal van het exterieur van de bijen te verzamelen waarbij het bijenvolk ongemoeid blijft. Voor het laatste is de Beehold tube ontwikkeld. De Beehold tube adsorbeert een deel van materiaal in het haarkleed van bijen die de kast binnen gaan. De locatie van het doelmateriaal in het milieu, de hoeveelheid nodig voor analyse en de verwachte hoeveelheid doelmateriaal op of in de bij bepalen de locatie van het bijenvolk, de verzamelperiode en de monstermethode. In de thesis zijn studies opgenomen naar de variatie in tijd en ruimte van zware metalen in bijen. Het aantonen van plantpathogenen is onderzocht met Erwinia amylovora (bacterievuur in Rosaceae) en Erwinia pyrifoliae (pathogeen in aardbei). De hypothetische route van bodem-verontreiniging via bodemerosie en atmosferische depositie van γ-hexachloorcyclohexaan / Lindaan houdende bodemdeeltjes in bloemen is onderzocht met non-sacrificial subsampling van bijenvolken.