Promotie

Baculovirus-induced insect behaviour: from genes to brains

Promovendus mr. Y (Yue) Han
Promotor prof.dr. MM (Monique) van Oers
Copromotor dr.ir. VID (Vera) Ros
Organisatie Wageningen University, Laboratorium voor Virologie
Datum

vr 31 augustus 2018 16:00 tot 17:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362