Activiteit

Banket in de Boomgaard

Wageningen University & Research organiseert een Banket in de Boomgaard voor organisaties die de mogelijkheden van groen voor gezondheidsbevordering willen verkennen of benutten. Tussen het rijpende fruit wordt enthousiast gewerkt aan nieuwe ideeën. Rond het thema ‘Groen voor Gezondheid’ is dit dé meeting om te komen tot nieuwe verbindingen en initiatieven.

VERPLAATST NAAR VOORJAAR 2020 - nader bericht volgt.

Tussen de gangen van het banket worden thematische workshops gehouden. U krijgt daarin de gelegenheid eigen ideeën te pitchen en potentiële partners te ontmoeten. Wij sluiten de dag af met het oogsten van nieuwe ideeën en samenwerkingsverbanden en de lancering van een WUR-breed portal ‘Groen voor Gezondheid’.

Programma
11.30-12.00 Aankomst/inloop
12.00-13.00 Welkom en aanvang banket (eerste gang) met korte impressies van WUR-activiteiten rondom het thema
13.00-14.00 Ronde 1 workshops (zie korte beschrijvingen op aanmeldingspagina)
14.00-14.45 Tweede gang van het banket met terugkoppeling vanuit de workshops
14.45-15.45 Ronde 2 workshops
15.45-16.30 Derde gang van het banket met terug- én vooruitblik
16.30 Afsluiting banket

Aanmelding

Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden. Deelname is gratis, maar het aantal deelnemers is beperkt.

Het banket is vegetarisch. Zijn er in aanvulling daarop beperkingen waar rekening mee moet worden gehouden, dan kunt u dit hieronder aangeven:
Welke van de workshops geniet uw speciale belangstelling? (zie hieronder voor korte beschrijving)

Er wordt per e-mail contact met u opgenomen.

Korte beschrijving workshops

(1) Een gezonde groene stad is ook een veilige stad

Voorkomen is beter dan genezen! Het is duidelijk dat meer en beter groen in de leefomgeving onze gezondheid ten goede komt. Maar we moeten onze ogen niet sluiten voor de directe of indirecte gezondheidsrisico’s die datzelfde groen met zich mee kan brengen. Zo zijn we het afgelopen seizoen geconfronteerd met extreme overlast van de eikenprocessierups, inclusief serieuze gezondheidsrisico’s. Maar betekent dat dat we alle eiken gaan kappen? En wist u dat reeds 1 op de 5 tekenbeten plaatsvindt in de stad? En met die hete zomers de waterkwaliteit ook afneemt, met kans op vissterfte en botulisme? Daarnaast zijn er mogelijk nog andere gezondheidsrisico’s gekoppeld aan een vergroening van onze leefomgeving. We kunnen deze risico’s één voor één aanpakken, maar ook in een integraal perspectief zetten.

Hebben we de risico’s al voldoende in beeld? En hoe gaan we op een positieve en constructieve wijze deze risico’s tijdig ondervangen bij de inrichting van onze leefomgeving? Als we dat goed weten te doen, blijft groen in onze leefomgeving ook op lange termijn een positief effect op onze gezondheid en welbevinden sorteren en zal bovendien het draagvlak voor groen verder versterken. Graag gaan wij tijdens het Banket in de Boomgaard hierover in gesprek en bekijken we samen hoe we hier op positieve wijze mee aan de slag kunnen.

(2) Groen is goed, maar welk groen is beter?

Onderzoek laat zien dat meer groen in de leefomgeving gepaard gaat met een betere gezondheid. En elke gemeente wil natuurlijk het welzijn van z’n inwoners bevorderen. Maar openbaar groen neemt ruimte in beslag en kost geld. Hoe kan een gemeente het beschikbare budget nu het beste besteden? Sommige typen groen zijn duurder dan andere in aanschaf en/of onderhoud. Hebben die duurdere typen ook een hoger welzijnseffect? En hoe zit het met de beeldkwaliteit van dat groen? Worden mensen beter of blijer van een hogere (duurdere) beeldkwaliteit? Of is het verstandiger om vooral in te zetten op meer groen, niet te duur in aanschaf en onderhoud? Rondom deze vragen willen we graag nieuw onderzoek opstarten. Wie denkt (en doet) er met ons mee?

(3) De eetbare woonwijk Rijnvliet

Rijnvliet is een nieuwbouwbuurt in de wijk Leidsche Rijn. De omwonenden van deze nieuwe buurt zijn met het initiatief gekomen om de openbare ruimte in te richten met een voedselbos. Daarmee hopen ze een positief effect te bereiken op de sociale cohesie in de wijk, het welbevinden en bewustwording en gezond (eet-)gedrag van bewoners. Naast gezondheid is er ook aandacht voor de biodiversiteit, hittestress en afwatering.

De gemeente Utrecht wil deze buurt dan ook in co-creatie met de huidige bewoners van de Rijksstraatweg, de toekomstige bewoners van de wijk en andere betrokkenen de openbare inrichting invullen. Er ligt al een plan voor de beplanting in de openbare ruimte. Dit is ontworpen door een landschapsarchitect, een voedselbosexpert en omwonenden. Het is de bedoeling dat de bewoners straks betrokken worden bij de beplanting en samen met de gemeente de verantwoordelijkheid gaan nemen voor het beheer. Momenteel wordt er gewerkt om de grond "klaar" te maken voor de beplanting. De planning van de beplanting is afhankelijk van de oplevering van de huizen en de aanleg van de wegen.

De gemeente Utrecht wil met een meerjarig onderzoek en samenwerking met de WUR de ontwikkelingen, activiteiten en processen in de woonwijk Rijnvliet goed volgen, randvoorwaarden & netwerken in beeld brengen en delen met bewoners. Met als doel om het project tot een succes te maken en zicht te krijgen op de invloed van het eetbare groen in de openbare groenstructuur op de gezondheid van de bewoners. Graag willen wij met u tijdens het Banket in de Boomgaard in gesprek gaan over deze potentiële samenwerking en het onderzoek.

(4) Op naar erkenning van Groene Zorg

Er zijn steeds meer coaches en therapeuten die natuur inzetten bij het begeleiden en coachen van mensen met psychische klachten. Bekende voorbeelden zijn tuintherapeuten en wandelcoaches. Veel van hen zijn verenigd in de beroepsvereniging Groene Zorg. De ervaringen die zij opdoen zijn heel positief. Hun ervaringen sluiten aan bij wetenschappelijk onderzoek dat laat zien dat contact met natuur vitaliteit en concentratie bevordert en stress vermindert. Ondanks de positieve ervaringen is er weinig erkenning voor natuurcoaching en natuurtherapie vanuit de gezondheidszorg. Dit is jammer want de inzet van natuur bij coaching en therapie kan leiden tot een sneller herstel en verlagen van ziektekosten.

Graag gaan we in gesprek over hoe de verdere erkenning, ontwikkeling en professionalisering van dit kansrijke werkveld bevorderd kan worden, welk onderzoek gewenst is, welke financiers interesse hebben en hoe groene professionals, onderzoekers en andere partners samen kunnen optrekken.

(5) Natuur binnen de muur: gezondheid van langere duur!

De meeste mensen brengen een groot deel van hun tijd binnen door. Er komt steeds meer bewijs voor het idee dat natuur in de vorm van kamerplanten een positieve bijdrage aan de gezondheid en het welzijn kan leveren. Het bewijs is gebaseerd op zelfgerapporteerde informatie. Blijft dit bewijs overeind als gezondheid fysiek gemeten wordt met sensoren? Welke gezondheidskenmerken betreft het vooral? En hoe werkt het precies? Heeft het bijvoorbeeld vooral te maken met een effect op het binnenklimaat, in de vorm van verhoging van de luchtvochtigheid, zuivering van de lucht, en/of versterking van ons immuunsysteem door de stoffen door planten afscheiden? Hoeveel van welke planten heb je daarvoor eigenlijk nodig? Of gaat het meer om het effect van planten op de beleving van de ruimte? En als het vooral dat laatste is, hebben (snij)bloemen dan nog een groter effect dan planten? Hoe zorgen we ervoor dat de laatste kennis op dit gebied ook breed wordt toegepast? Kan inbedding in kwaliteitssystemen voor bedrijfsgebouwen, zoals BREEAM en WELL, daarbij een rol spelen? Zo maar een paar vragen. Welke vragen hebben de hoogste prioriteit, en hoe pakken we ze op?