Basistraining Expeditie ruimte

Trainingsprogramma

Basistraining expeditie ruimte

Wageningen Academy heeft in opdracht van de Provincie Limburg de basistraining Expeditie Ruimte vormgegeven en uitgevoerd. Dit maatwerk traject richte zich expliciet op inhoudelijke kennis en hieruit voortkomende gedragsverandering op de werkvloer.

Organisator Wageningen Academy en p2
Datum

zo 1 januari 2017

Locatie Limburg

Wat is de basistraining Expeditie Ruimte?

Expeditie Ruimte is een gezamenlijk leertraject georganiseerd vanuit de Provincie Limburg. In 2014 is gestart met de eerste etappe. Gedurende een jaar leerden de expeditieleden over de werking van de meervoudige overheid, verbindend onderhandelen en de verschillen in aanpak tussen project en proces. Dit succes is door de partners geuit in een andere manier van werken, maar ook in de wens te blijven leren van en met elkaar. In 2015-2016 is de basistraining nogmaals aangeboden.  

Doelgroep
Professionals die aan Limburgse ruimtelijke opgaven werken met verschillende expertises en functies en afkomstig uit diverse organisaties. Denk daarbij een gemeenten, Provincie, waterschappen, terrein beherende organisaties, adviesbureaus en belangenorganisaties.

Inhoud van de training
De basistraining bestond uit 4 bijeenkomsten van een hele dag verspreid over 2 maanden. Deze bijeenkomsten werden georganiseerd op verschillende locaties door heel Limburg.

Vervolg Expeditie Ruimte

Nadat er in 2 jaar tijd ruim 340 deelnemers als expeditielid aan de slag zijn gegaan met Limburgse omgevingsvraagstukken, slaat Expeditie Ruimte een nieuwe weg in. De basis die is gelegd wordt momenteel verder uitgerold binnen de provincie Limburg. Binnen een community of practice gaat men aan de slag met omgevingsvraagstukken door samen te ‘Experimenteren, Leren en Analyseren’. In dit vervolgtraject heeft Wageningen Academy geen actieve rol meer. Benieuwd? Lees verder op de website van de provincie Limburg.

Wilt u ook naar een nieuwe aanpak van omgevingsvraagstukken?

Wageningen Academy is graag uw partner bij het implementeren van de nieuwe werkwijze die de nieuwe Omgevingswet van u vraagt. Denk hierbij aan het opdoen en leren toepassen van kennis rondom de vraagstukken van de toekomst maar ook aan de gevraagde rol, houding en gedrag van de overheid binnen de nieuwe Omgevingswet. Zowel de kennis als praktische toepassing en hier aan verbonden werkwijze zijn onze kernbezigheid – Today’s knowledge, tomorrow’s business. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janine Quist.