Belowground Uptake Strategies. How Fine-root Traits Determine Tree Growth

Promotie

Belowground Uptake Strategies. How Fine-root Traits Determine Tree Growth

Promovendus Monique M (Monique) Weemstra MSc
Promotor Frits prof.dr.ir. GMJ (Frits) Mohren
Liesje prof.dr.ir. L (Liesje) Mommer
Copromotor Frank dr.ir. FJ (Frank) Sterck
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Bosecologie en bosbeheer
Datum

di 28 februari 2017 13:30 tot 15:00

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

Bossen leveren hout en andere producten, reguleren het klimaat en zijn een bron van vermaak en ontspanning. Om onze bossen in goede staat te houden, is het belangrijk om de groei van bomen te begrijpen. Bladeren spelen hierin een grote rol: door middel van fotosynthese wordt er biomassa geproduceerd die wij terug zien in bijvoorbeeld de productie van hout. Onder de grond vinden echter even belangrijke processen plaats: hier nemen wortels water en nutriënten op uit de bodem die essentieel zijn voor groei. Omdat ze aan ons oog zijn onttrokken, zijn deze processen voor ons nog veelal onduidelijk. Dit onderzoek richt zich daarom op de rol die wortels spelen in de groei van bomen.

Dit proefschrift toont aan dat de rol van wortels in de groei van bomen complex is, en niet zo makkelijk samen te vatten in een eenduidig proces. Terwijl ze een belangrijke taak vervullen – het opnemen van voedingsstoffen – moeten wortels zich handhaven in een zeer uitdagende bodemomgeving. Ze moeten kunnen omgaan met chemische, mogelijk schadelijke stoffen in de bodem, en met dichte bodems die veel druk uitoefenen op de wortels. Daarnaast kunnen water en nutriënten bijvoorbeeld sterk variëren in hun beschikbaarheid. Bomen moeten hun wortels dus kunnen aanpassen aan de voedingsstoffen die het meest nodig zijn. Dunne, snelgroeiende wortels zijn bijvoorbeeld geschikter om immobiele nutriënten op te sporen en op te nemen dan dikke wortels die langzaam groeien. Dikke wortels kunnen echter beter bestand zijn tegen droogte en kunnen beter groeien in compacte bodems. Daarnaast kunnen wortels samenwerkingen aangaan met schimmels, die heel efficiënt voedingsstoffen uit de bodem opnemen en deze ruilen voor suikers die de boom heeft geproduceerd. Deze symbiotische strategie kan voordelig zijn voor bomen die zelf niet zulke efficiënte wortels vormen.

Mijn proefschrift laat zien dat op deze manier, bomen beschikken over diverse wortelstrategieën die zij kunnen toepassen in verschillende omgevingen. Dit betekent dat er niet één type (bijvoorbeeld dik of dun) wortel is dat een snelle groei veroorzaakt en dat het onderzoeken van deze diverse strategieën nodig om de groei van bomen beter te begrijpen.