Presentatie

Beoordeling van de effecten van stikstofdepositie (N) op de plantensoortenrijkdom door middel van een metaregressie van N-toevoeging en verloopstudies

Startcolloquium van Gabriele Midolo.

Organisator Leerstoelgroep Milieusysteemanalyse
Datum

do 12 mei 2016 16:30

Locatie Lumen, gebouwnummer 100
Droevendaalsesteeg 3a
100
6708 PB Wageningen
0317 48 17 00
Zaal/kamer 2