Presentatie

Beoordeling van onzekerheden in broeikasgasemissieprofielen van veeteeltsectoren in Afrika, Latijns-Amerika en Europa

Eindcolloquium van Biqing Zhu.

Organisator Leerstoelgroep Milieusysteemanalyse
Datum

di 1 juli 2014 16:00

Locatie Atlas, gebouwnummer 104
Zaal/kamer 2