Beter Bodembeheer

Congres

Beter Bodembeheer

Vanaf 2013 is er veel bodemonderzoek uitgevoerd in de Publiek Private Samenwerking Bodem (PPS Bodem) onder de noemer ‘Duurzame bodem’. Op dinsdagmiddag 4 oktober worden de resultaten van dit programma gepresenteerd. De uitvoering van het onderzoeksprogramma ligt bij Wageningen UR.

Organisator Beter Bodembeheer
Datum

di 4 oktober 2016 13:00 tot 17:00

Locatie Congrescentrum De Werelt te Lunteren

Programma

De hoofdonderwerpen van de middag:

  1. Is onze landbouwbodem toekomstbestendig?
  2. Organische stof als motor voor bodemdiensten
  3. Bodem: dood substraat of levend ecosysteem?

Deze hoofdonderwerpen zullen gepresenteerd en besproken worden in een plenair gedeelte. Daarnaast is er ruimte voor verdieping op specifieke onderwerpen, zoals grondbewerking en structuur, bodemgezondheid en bodemkwaliteit.