Activiteit

Bezoek de KAS2030 News Lounge tijdens de HortiContact in Gorinchem

Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw & Bloembollen, Beursorganisatie Easyfairs en Goedemorgen-Hortimedia zetten gezamenlijk een paviljoen neer op de HortiContact 2020 om bezoekers te informeren over nieuwe technieken op het gebied van verwarming, belichting, water, nutriënten en geïntegreerd telen. Hier worden alle drie de dagen interactieve debatten georganiseerd. Landbouwminister Schouten en haar Amerikaanse collega Sonny Perdue hebben onlangs op dinsdag 28 januari jl. de demonstratiekas KAS2030 bij WUR in Bleiswijk officieel geopend. KAS2030 is een klimaatneutrale ‘all electric’ demonstratiekas waar de modernste technieken en teeltsystemen worden gecombineerd om de uitstoot van CO₂ en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest tot nul te reduceren.

Organisator Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw & Bloembollen, EasyFairs, Goedemorgen-Hortimedia
Datum

di 18 februari 2020 tot do 20 februari 2020

Duur Elke dag van 13.00 tot 21.00
Locatie Evenementenhal Gorinchem, Franklinweg 2, 4207 HZ Gorinchem
Onder leiding van moderator Maurice Wubben worden er in totaal 12 informerende en interactieve debatten gevoerd op het podium in de News Lounge, welke te vinden is direct rechts van de roltrap op het Next Level. Ook vinden er podcast-opnames plaats onder leiding van de Goedemorgen-redactie, die gelijktijdig live worden uitgezonden op de tuinbouwzender Paprika Tasty Radio. De onderwerpen van het podiumprogramma zijn nu vastgesteld en de sprekers zijn ook bijna ingepland. Wie tijdens de debatten zullen spreken wordt hier zo snel mogelijk bekend gemaakt. Uiteraard kunt u zelf ook meepraten.

Dinsdag 18 februari

14.00 uur | Interview Start-Up
15.00 uur | Hygiëne in de kas; virus bij tomaat Virussen in de kas vormen een toenemende uitdaging. De schade kan immers fors oplopen wanneer een virus toeslaat. Wat is het beleid en wat zijn de belangrijkste aanbevelingen om het binnendringen van virussen te vermijden
16.00 uur | Vertical farming; is het nu wél rond te rekenen? Eerst stellen we vast wat we verstaan onder vertical farming, indoor farming en urban farming. Vervolgens lopen we een aantal project na die nu draaien en horen we wat succesvol is en wat nog beter kan. Maar dat vertical farming een klein plekje aan het veroveren op de sla- en kruidenkaart en dat er de komende jaren nog veel zal worden geleerd en aangepast, staat vast. De stand van zaken en ontwikkelingsrichting worden verder verduidelijkt.
17.00 uur | Duurzame consumentenverpakkingen Een toenemend aantal supermarkten, consumenten en maatschappelijk organisaties is kritisch over het gebruik van plastic. Ook de AGF- en bloemen- en plantenafdeling ligt onder vuur. Het moet anders; maar ook geldt dat plastic wél een heel geschikt materiaal is én betaalbaar is. In welke richting gaat zich dit ontwikkelen? En met welke argumenten?
19.00 uur | Inhoudsstoffen van groenten, bloemen en planten De tuinbouw levert nu nog de eindproducten voor consumenten; maar een andere klant komt langzaam in zicht; de farmaceutische industrie ; tot op heden zagen wij deze sector als verweggistan of zelfs als concurrent; wat als spelers in de Nederlandse tuinbouw zich specialiseren op de teelt van groente of bloemen met inhoudsstoffen die als natuurlijke grondstof dienen voor medicatie of voor de geurstoffen? Het is wat stil op dit onderwerp; wat gebeurt er en wat is nodig om een versnelling te realiseren? Hoe staat het bovendien met de luchtzuiverende werking van planten? Worden er al veel kantoortuinen gevuld met planten voor een beter kantoorklimaat? Heeft dit invloed op ziekteverzuim?
20.00 uur | Interview Start-Up

Woensdag 19 februari

14.00 uur | Crispr-CAS veredelingstechniek; hoe dan? In Europa is genetische modificatie van rassen verboden bij wet. Nu zijn er verschillende vormen en technieken voor het verbeteren van rassen. Crispr-Cas is er zo een. Een nieuwe techniek die sinds 2014 geldt als een mogelijkheid om snel een gewenste raseigenschap aan te passen. Ook deze nieuwe techniek werd echter in de EU ongewenst verklaard en dus verboden. Waarbij in andere delen van de wereld deze ontwikkelingen verder gaan, houdt Europa pas op de plaats en lopen veredelingsbedrijven een grote achterstand op. Wat zijn de voors en tegens van Crispr-Cas en welke route volgt de sector om deze techniek toch aanvaard te krijgen in de EU?
15.00 uur | Autonoom telen; software rules the world en ook het kasklimaat? Er is een challenge aan gewaagd en software gaat sowieso een grotere rol spelen in ons leven én in de kas. Dus waarom niet toewerken naar een geheel zelfsturende kas die haar eigen optimale klimaat regelt op basis van voorspellende datamodellen en sensoren in de kas? Daar gaan we over spreken met visionairs die erin geloven én met telers die het in de praktijk niet zien gebeuren.
16.00 uur | Energievoorziening in de toekomst, overvloed of tekort? Energie in de kas is de grootste kostenpost voor de teler. En duurzaamheid de grootste uitdaging. Er zijn veel initiatieven in de goede richting. Aardwarmte is er één, maar er zijn veel oplossingsrichtingen. Zoals zonnecollectoren. Hoe ziet het ketelhuis van de toekomst eruit?
17.00 uur | TechTalk Branchevereniging Envaqua; De branche-brede uitdaging van waterhergebruik in de glastuinbouw
19.00 uur | Microbiologische en fysische waterkwaliteit; en de hoevéélheid water! Water wordt schaars. Schoon water nog meer. Maar willen we wel schoon water in de kas? Of mogen er gerust de juiste bacteriën in zitten. En waar komt dat water vandaan? Hergebruikt uit de sloot, opvang of hergebruik van nabijgelegen bedrijven. Wat heeft de substraatkeuze voor invloed daarop? En tot slot; hoe voorkomen we overlast van water, nu het lijkt dat droogte toeneemt maar de korte hevige stortbuien eveneens.
20.00 uur | Interview Start-Up

Donderdag 20 februari

14.00 uur | Interview Start-Up
15.00 uur | Wanneer komt eindelijk die Tomatenplukrobot? Toename van virussen in de kassen én toenemend tekort aan ‘handjes’ doet de vraag naar robotisering in de kas toenemen. Succesvolle praktijkvoorbeelden zijn er echter nog nauwelijks. Wat is de stand van zaken en wat is nodig om tot een versnelling te komen?
16.00 uur | Hoe kan plantweerbaarheid biologische gewasbescherming aanvullen of andersom? Biologische gewasbescherming bestaat al meer dan 50 jaar, bovengronds. De behoefte om de plant sterker te maken, vooral via beter bodemleven en voeding via de wortels is van de laatste jaren. Hoe vullen de twee benaderingen elkaar aan (holistisch), wat werkt aantoonbaar, hoe versnellen we de toelating en is er een actieplan voor de komende jaren?
17.00 uur | Huisvesting arbeidsmigranten; beleidsafwegingen Arbeidsmigranten in typische tuinbouwgebieden vragen toenemende aandacht. Met name op het gebied van huisvesting. Hoe willen ‘we’ hiermee omgaan. Gemeente Westland maar ook andere gemeenten worstelen al langer met dit onderwerp. En meningen veranderen nogal eens. Laten wij dit onderwerp eens van verschillende en verrassende kanten bekijken en bespreken!
19.00 uur | Nieuwe kasklanttypes; geen tuinder maar investeerder Nederlandse kastechnieken gaan de hele wereld over; van China tot Kazachstan en van Australië tot Canada met wietteelt. De techniek gaat verder; wat ook snel verandert is de opdrachtgever/klant. Steeds vaker is dat een investeerder(-smaatschappij) die geen verstand van zaken heeft. Hoe pak je dat aan? Wat lever je dan naast de kas en installaties? Wie levert de teler en tot hoever gaat je garantie als turn-key leverancier? Een Mercedes onder de kassen zal zonder goede teler toch niet lekker rijden?
20.00 uur | Interview Start-Up

Vernieuwde bovenverdieping: Next Level

De vernieuwde bovenverdieping van Evenementenhal Gorinchem is in gebruik genomen. Er is een half jaar lang gewerkt aan een hypermoderne tweede beurshal. Onder de naam ‘Next Level’ wordt deze beurshal onder meer ingezet voor beurzen die qua invulling ook ‘next level’ gaan, zoals de HortiContact. Om een ideale connectie te creëren tussen beide beurshallen, zijn er twee nieuwe roltrappen en een vaste trap geplaatst. De vernieuwde bovenverdieping bestaat in totaal uit 5.800 vierkante meter aan beursvoer en congresruimte.
“We kijken er naar uit om tijdens HortiContact 2020 Next Level te gaan. Door de fantastische invulling van deze nieuwe beurshal hopen wij veel exposanten en bezoekers positief te verrassen”, aldus Mariëlle Schonewille, Head of Cluster Easyfairs.