Presentatie

Bijeenkomst over effecten van lichtspectra op bloeiende potplanten

Verrood licht (hierna FR genoemd naar het Engelse Far-Red) blijkt generativiteit in planten te beïnvloeden. Philips Horticulture LED Solutions, Dümmen Orange en Wageningen UR onderzoeken lichtrecepten met en zonder FR in bloeiende potplanten om hier meer inzicht in te krijgen. Op 14 juli worden de eerste resultaten van dit onderzoek gepresenteerd.

Organisator
Datum

do 14 juli 2016 14:00 tot 16:00

Locatie Bleiswijk
Violierenweg 1
2665 MV Bleiswijk
0317 - 485 606

FR is licht aan het eind van het rode lichtspectrum en kan de bloei en strekking van potplanten beïnvloeden. Philips Horticulture LED Solutions, Dümmen Orange en Wageningen UR zijn onlangs een onderzoek gestart naar de invloed van zes verschillende lichtrecepten in de teelt van kalanchöe en potchrysant.

Op 14 juli kunnen telers van bloeiende potplanten en teeltvoorlichters de proef bij Wageningen UR Glastuinbouw in Bleiswijk bekijken. Medewerkers van Philips Horticulture LED Solutions en Wageningen UR presenteren hier de meest actuele resultaten, vervolgens kan de proef worden bekeken, waarna er ruimte is voor discussie.

Aanmelden

Alle telers van bloeiende potplanten en teeltvoorlichters zijn uitgenodigd de bijeenkomst bij te wonen. Aanmelden kan door een e-mail te sturen met uw naam naar horti.info@philips.com, met als onderwerp “Bijeenkomst Bloeiende Potplanten”.