Bijeenkomst precisielandbouw voor toeleveranciers en adviseurs

Bijeenkomst

Bijeenkomst precisielandbouw voor toeleveranciers en adviseurs

Bent u toeleverancier of adviseur in precisielandbouw? Kom dan op 13 april naar de bijeenkomst waar wij u informeren over het project Nationale Proeftuin PrecisieLandbouw (NPPL). Ook horen wij dan graag van u welke producten en diensten u heeft waarvan wij gebruik kunnen maken bij de zes cases over precisielandbouw in het NPPL-project.

Organisator Wageningen Plant Research
Datum

vr 13 april 2018 10:00 tot 12:00

Locatie Radix, gebouwnummer 107
Droevendaalsesteeg 1
107
6708 PB Wageningen
0317 48 60 01
Zaal/kamer SerreZaal 1.18

In het project Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) begeleiden experts van Wageningen University & Research in 2018 zes boeren bij een aantal precisielandbouwcases. Doel van dit project is het stimuleren van de vergroening en verduurzaming van land- en tuinbouw, door het versnellen van de toepassing van precisielandbouw. Daarvoor gaat het NPPL-project bij zes geselecteerde praktijkcases knelpunten wegnemen waar agrariërs in de praktijk tegenaan lopen. Knelpunten die tot nu toe brede toepassing van precisielandbouw in de weg staan.

Programma bijeenkomst toeleveranciers

Tijdens de bijeenkomst informeren we u over de opzet van het NPPL-project. Ook bespreken we erfbetreding bij de zes geselecteerde boeren en we vertellen hoe de communicatie over de resultaten gaat verlopen. U krijgt daarnaast de gelegenheid om uw producten of diensten toepasbaar in één of meer van de zes precisielandbouwcases met ons te delen.

Wageningen University & Research voert het Nationale Proeftuin PrecisieLandbouw-project uit in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.