Luminescente zonne-concentratoren in de glastuinbouw

Activiteit

Bijeenkomst stroomproducerend glas

Op woensdag 6 april organiseert Wageningen UR Glastuinbouw de bijeenkomst 'Stroomproducerend glas voor de glastuinbouw door middel van luminescente zonneconcentratoren'. Tijdens de bijeenkomst zal de tuinbouwindustrie kennismaken met de simpliciteit en flexibiliteit van Luminescente Zonne Concentratoren (LSC) als technologie voor het produceren van groene stroom en zal de LSC gemeenschap duidelijk worden wat er nodig is om deze techniek te implementeren in de glastuinbouw.

Organisator
Datum

wo 6 april 2016 10:00 tot 17:00

Locatie Bleiswijk
Violierenweg 1
2665 MV Bleiswijk
0317 - 485 606

Duurzame energie opwekken in een kas zonder dat dit de normale operatie beïnvloed staat al heel lang op het verlanglijstje van de industrie, onderzoekers en beleidsvoerders. Pogingen in het verleden bleken niet haalbaar omdat deze te complex of uiteindelijk te kostbaar waren om door de markt op te nemen. Via LSCs zou dit echter helemaal anders uit kunnen pakken. Een LSC werkt namelijk ongeacht de oriëntatie en kan zelfs als enige techniek diffuus licht concentreren. LSCs kunnen zodoende mogelijkerwijs in de toekomst als kasdek worden ingebouwd.

lsc.png

Een LSC is in feite niets anders dan een fluorescerende kleurstof in een plaat glas of plastic, door de hogere brekingsindex van deze plaat wordt 75% van het uitgezonde licht intern gereflecteerd waardoor de randen oplichten en daar via zonne cellen energie opgewekt kan worden. Het licht dat wordt onderschept in de illustratie is zichtbaar licht om het mechanisme zichtbaar te maken, fluorescente kleurstoffen kunnen echter net zo goed zo gekozen worden dat deze in het UV of infra rood licht onderscheppen en het fotosynthese actieve licht doorlaten. Als je bedenkt dat er een even grote diversiteit aan fluorescente kleurstoffen is als aan planten die in kassen worden gekweekt zou er in de toekomst wellicht een LSC te maken zijn die zich laat inbouwen in de glastuinbouw zonder de teelt eronder te beïnvloeden.

Mocht u voor de toekomst mogelijkheden zien om deze techniek te implementeren of gewoon geïnteresseerd zijn kom dan op woensdag 6 april meedenken met onder andere onderzoekers van Wageningen UR, TU/e, TUDelft, UU en ECN bij het opstellen van een roadmap voor Luminescente Zonne Concentratoren in de Glastuinbouw.

Programma

Het dag programma is opgedeeld in twee delen. Tijdens het ochtend programma zal er een overzicht worden gepresenteerd van de glastuinbouw industrie en zal ingegaan worden op de interactie tussen licht en verschillende gewas types. Het middag programma zal zich richten op luminescente Zonne concentratoren en de nieuwste inzichten in deze techniek.

Morning program
10:00-10:30 Cecilia Stanghellini - WUR Greenhouse climate simulation and management, crop yield and resource use efficiency, economy and environmental impact of greenhouse crops
10:30-11:00 Anja Dieleman - WUR Plant monitoring systems, energy conservation, and the design of new (LED based) greenhouse production systems
11:15-12:30 Tour of horticultural demonstration centrum
12:30-13:00 Lunch
Afternoon program
13:15-13:45 Michael Debije - TUe Energy cluster within SFD, luminescent solar concentrators
13:45-14:15 Lenneke Sloof - ECN Polymer solar cell, optimisation of lumjinescent solar concentrators, the stability of fluorescent dye in relation to plastic in which it was dissolved
14:30-15:00 Panos Moraitis - UU Luminescent solar concentrations, photovoltaic performance, smart grid development, life cycle analysis, socioeconomics, policy development
15:00-15:30 Erik van der Kolk - TU Delft Optical and luminescent processes in inorganic materials, sustainable energy applications of (luminescent) materials
15:30-17:00 Discussion on roadmap towards LSCs in horticulture