Promotie

Biodiversiteit en het functioneren van tropische bossen

Samenvatting

Tropische bossen zijn de meest diverse landecosystemen. Daarnaast zijn ze belangrijk voor het tegengaan van klimaatverandering vanwege hun hoge capaciteit voor het opnemen van koolstof uit de atmosfeer. Theorieën voorspellen dat alle plantsoorten hulpbronnen zoals water op een andere manier gebruiken. Daarom zou een hoge soortenrijkdom leiden tot een efficiënter gebruik van hulpbronnen en hogere totale koolstofopname. Deze theorieën zijn echter nog niet duidelijk aangetoond voor tropische bossen. In dit proefschrift heb ik de relatie tussen plant biodiversiteit en koolstofopname onderzocht. Hiervoor gebruikte ik data van verschillende tropische bostypen op verschillende ruimtelijke schalen en tijdsschalen. Ik vond dat biodiversiteit van belang is voor koolstofopname vooral op grote ruimtelijke schalen (bijv. de Amazone) waar de biodiversiteit sterk varieert. Biodiversiteit is ook belangrijk op lange tijdschalen (bijv.> 200 jaar) waar een hoge biodiversiteit fungeert als buffer voor veranderende omgevingsfactoren. Zo helpt biodiversiteit mee aan stabiele bossen en een veilig klimaat.