Bodemdag Veenkoloniën 2015

Activiteit

Bodemdag Veenkoloniën

In het Jaar van de Bodem wordt op donderdag 18 juni in Valthermond de Bodemdag Veenkoloniën 2015 georganiseerd met als thema: 'Hoe houden we de bodem vruchtbaar?'

Organisator
Datum

do 18 juni 2015 09:00 tot 17:00

Locatie Open teelten Valthermond
Noorderdiep 211
't Kompas
7876 CL Valthermond
0599 - 662 577

Is het streven naar hogere opbrengsten per hectare in de Veenkoloniën geen roofbouw op de bodem? Hoe verhoog je de bodemvruchtbaarheid of hoe houd je die op peil? Wat moet ik nu doen om mijn grond zo vruchtbaar mogelijk door te geven aan toekomstige generaties?

Tijdens de Bodemdag Veenkoloniën worden deze vragen vanuit verschillende aandachtsgebieden belicht. We doen dit in het veld, door experts, met de opgedane kennis van de Praktijknetwerken en het Praktijkonderzoek in Valthermond.

De veldrondleidingen zijn ’s ochtends en ’s middags. Daarnaast zijn er doorlopend lezingen, posterpresentaties en demonstraties op en rond het erf van de Proefboerderij.

De Bodemdag Veenkoloniën 2015 wordt georganiseerd door Innovatie Veenkoloniën, Wageningen UR en LTO-Noord in samenwerking met de partners in de veenkoloniale Praktijknetwerken.