Promotie

Bridging the gap between the available and required soil data for regional land use analysis

Promovendus ms. CMJ (Chantal) Hendriks
Promotor prof.dr. J (Jakob) Wallinga
Copromotor dr.ir. JJ (Jetse) Stoorvogel
dr.ir. LFG (Lieven) Claessens
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Bodemgeografie en Landschap
Datum

do 5 april 2018 11:00 tot 12:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362

Samenvatting

De Verenigde Naties streven er naar om de Duurzame Ontwikkelings Doelen (SDGs) in 2030 bereikt te hebben. Regionale landgebruiksanalyses (RLA) spelen een essentiƫle rol bij het bereiken van de SDGs. Om beter aan de vraag naar duurzame ontwikkeling te voldoen, werden RLA kwantitatiever en meer interdisciplinair over de afgelopen decennia. Deze verandering resulteerde in een toenemend gebruik van kwantitatieve simulatiemodellen. Dit veranderde de vraag naar gegevens. Bodemgegevens zijn gegevens nodig voor RLA. Vanwege de verandering in RLA, voldoen beschikbare bodemgegevens vaak niet meer aan de gevraagde invoergegevens. Hierdoor is er een kloof ontstaan tussen de beschikbare en gevraagde bodemgegevens. Dit proefschrift heeft als doel om mogelijke oplossingen te vinden die deze kloof overbruggen.