Promotie

Bringing in the floods. A comparative study on controlled flooding in the Dutch, Bangladesh and Vietnamese deltas

Korte samenvatting

In deze thesis is een aantal bestaande case studies onderzocht, waarbij het terugbrengen van overstromingsdynamiek centraal staat. Het (tijdelijk) verwijderen of aanpassen van dijken heeft tot gevolg dat overstromingsdynamieken (getijde- of rivierwater gedomineerd) worden teruggebracht op land dat eerder juist was beschermd tegen deze dynamieken. Dergelijke ingrepen zorgen voor veel discussie, omdat vaak de landbouw(ers) hierdoor geraakt worden, en ook omdat de ingreep haaks staat op vele decennia waarin overstromingen juist koste wat kost tegen zijn gegaan. Desalniettemin zijn er verschillende actoren te identificeren, van water managers, beleidsmakers, natuurbeschermers tot lokale bevolking, die zich ofwel als voor- danwel als tegenstander met dit onderwerp bezig houden.

De thesis laat zien dat de dynamiek in het deltasysteem een belangrijke factor is geweest in het ‘triggeren’ van ideeën rondom het verwijderen of aanpassen van dijken. Op hetzelfde moment hebben technologische mogelijkheden en het maatschappelijk debat ervoor gezorgd dat initiatieven ofwel doorgang vonden, ofwel sneuvelden. In Nederland staat het ontpolderen van de Noordwaard polder centraal, terwijl er in Bangladesh onderzoek is gedaan naar het terugbrengen van getijdedynamiek in de kustzone door middel van Tidal River Management. In het geval van Vietnam zijn discussies rondom seizoensgebonden overstromingen in de Mekong delta onderzocht.