Activiteit

Business Day: Finding answers together

Deze inspirerende dag op Wageningen Campus geeft u een idee van hoe de nieuwste en meest relevante onderzoeks- en innovatiethema's kunnen bijdragen aan de innovatieagenda van uw organisatie. Lees hier alles over het programma en aanmelden.

Organisator Wageningen University & Research
Datum

do 26 september 2019 09:00 tot 18:30

Locatie Wageningen Campus

Ontwikkelingen op het gebied van technologie en nieuwe innovaties

Ontwikkelingen op het gebied van technologie en nieuwe innovaties staan centraal tijdens de Business Day op 26 september 2019. Op deze dag krijgen bedrijfsleiders, innovators, ontwikkelaars en beleidsmakers de gelegenheid om kennis te maken met zes zeer actuele onderwerpen. De dag biedt een inspirerende kijk op nieuwe technologieën, de mogelijke toepassingen en de impact ervan. We gaan de volgende onderwerpen toelichten en bespreken: nieuwe eiwitten, klimaatproblemen, data en platformen, fenotypering, circulariteitsproblemen en evenwichtige voeding en duurzaamheid.

Met het interactieve programma kunnen het mkb, grotere bedrijven, startende ondernemingen, beleidsmakers en andere stakeholders een beeld krijgen van innovatie, deze bespreken en echt ervaren. U krijgt een unieke kans om uw contacten met onze experts en andere innovatiestakeholders te verkennen en te versterken.

Het programma bestaat uit drie themarondes. Elke ronde begint plenair, waarna u kunt deelnemen aan één of meerdere sessies zoals discussies, rondleidingen en pitches. Bij de registratie selecteert u welke themarondes u wilt volgen. Op locatie bepaalt u welke sessie(s) u wilt volgen.

Download het volledige programma:

Programma
09:00 - 09:45 Registratie
09:45 - 10:40 Inspirerende plenaire opening - Finding answers together to realize global impact - Rens Buchwald (Wageningen University & Research)
Key Note Speaker: Onno van de Stolpe, CEO Galapagos (biotech) - Strategic partnerships, a foudation for a billion euro company with healt impact
11:00 - 12:15 Eerste ronde themasessies
12:30 - 13:30 Lunch in Orion
13:50 - 15:05 Tweede ronde themasessies
15:30 - 16:45 Derde ronde themasessies
16:45 - 18:30 Plenaire afsluiting en netwerkborrel

Themasessies

  1. Nieuwe eiwitten: waar zijn ze te vinden en hoe zijn ze te gebruiken? - Stacey Pyett en Ingrid van der Meer
  2. Klimaatproblemen vertaald naar haalbare acties - Charon Zondervan, Tim van Hattum en Theun Vellinga
  3. Zakelijk perspectief voor gegevens en platformen - Arjen Daane, Paul Goethals, Sander Jansen en Sjaak Wolfert
  4. Fenotypering: innovatieve meting en modellering om prestaties te verbeteren - Rick van der Zedde en Benny van der Fels
  5. De uitdagingen van circulariteit: oplossingen vinden en implementeren op verschillende niveaus - Ingeborg de Wolf, Saskia Visser, Gulden Yilmaz en Raymond Jongschaap
  6. Het vinden van de balans tussen duurzame productie en gezonde voeding - Willem Ruster, Joost Blankenstijn en Thom Achterbosch

Themasessies

Icon new proteins

1. Nieuwe eiwitten: waar zijn ze te vinden en hoe zijn ze te gebruiken?

Hebben meelwormen een meerwaarde? Kauwen we straks massaal op krekels? Maak kennis met het eiwittransitieteam van WUR!

Als onderdeel van de eiwittransitie gaat WUR een samenwerking aan met partners van heinde en verre om de toegang tot duurzame eiwitten te vergroten. Wij voorzien een toekomst waarin we eiwitten gebruiken die afkomstig zijn uit meer diverse bronnen, afgestemd op de lokale middelen en behoeften. In deze sessie krijgt u een introductie over de eiwitbronnen van de toekomst, van kikkererwten tot chlorella tot krekels. We gaan de aantrekkingskracht en de beperkingen van opkomende bronnen bespreken, en we besteden aandacht aan de knelpunten om deze eiwitten in het reguliere dieet te brengen.

Icon climate change

2. Klimaatproblemen vertaald naar haalbare acties

Samen antwoorden vinden op klimaatproblemen

Klimaatverandering heeft een grote invloed op de voedselzekerheid, de levenskwaliteit van stadsbewoners en de werking van het ecosysteem. Er is dringend behoefte aan oplossingen voor de overstap naar een economie zonder CO₂-uitstoot. Er zijn geen simpele en duidelijke oplossingen om het aanpassingsvermogen van de samenleving te vergroten en duurzame ontwikkeling te stimuleren. De enige weg vooruit is oplossingen aan elkaar koppelen en samen nieuwe oplossingen te bedenken. Wij nodigen u uit om u bij ons aan te sluiten door uw expertise, netwerk en capaciteit voor verandering en transformatie in te brengen. Wageningen University & Research zet zich in om samen met u en uw organisatie empirisch onderbouwde en schaalbare oplossingen voor klimaatactie te ontwikkelen.

Subthema's

  1. Op weg naar klimaat-slimme voedselsystemen: ontwikkeling van slimme voedselsystemen die bijdragen aan klimaatbeperking of de negatieve impact van klimaatverandering verminderen, vanuit het perspectief van boer-consument.
  2. Klimaatadaptatie voor een gezond milieu in steden en omliggende gebieden: hoe de leefomgeving in steden en voorsteden aan te passen en te verbeteren aan steeds extremere weersomstandigheden. Hierbij komen alle aspecten aan bod die te maken hebben met een gezond milieu.
  3. Innovaties voor oplossingen voor klimaatbeperking: ontwikkeling van innovatieve maatregelen voor klimaatbeperking die de CO2-uitstoot verminderen en de koolstofopslag vergroten, met brede steun in de samenleving.

Icon data and platforms

3. De 'vallei des doods' vermijden in gezamenlijke onderzoeksprojecten

De resultaten van innoverend onderzoek op de markt brengen is een proces dat een aantal Technology Readiness Levels (TRL) moet doorlopen.

Ons systeeminnoverende onderzoek op het gebied van data en platforms leert dat het soms moeilijk is om de kloof te overbruggen tussen innovatie, maatschappelijke aanvaarding en economische levensvatbaarheid. In deze break-outsessie introduceren we drie state-of-the-art onderzoeksprojecten met marktpotentieel waarbij we hopen op uw input voor onderlinge samenwerking en voor valorisatie van de gepresenteerde projecten.

Icon phenotyping

4. Fenotypering: innovatieve meting en modellering om prestaties te verbeteren

Hightechmetingen op planten en dieren

Grootschalige verzameling van prestatiegegevens van planten en dieren in hun natuurlijke omgeving. Begrijpen, modelleren en optimaliseren van onze voedselproductiesystemen. In livedemonstraties laten onze experts voertuigen, robots en drones laten zien die gegevens verzamelen. U ontdekt de huidige stand van zaken en hoe uw bedrijf kan profiteren van deze ontwikkelingen in dit razendsnel groeiende domein. De belangrijkste onderwerpen zijn: slimme landbouw, het nieuwe onderzoekscentrum voor fenotypering en diverse experimenten: Veredeling in klimaatkamer, kas en veld, houdbaarheidsmetingen na de oogst en dierlijke gezondheid, welzijn en gedrag.

Icon circularity challenge

5. De uitdagingen van circulariteit: oplossingen vinden en implementeren op verschillende niveaus

Samen antwoorden vinden op het circulariteitsvraagstuk

Heeft u ook moeite met de betekenis van kringlooplandbouw voor uw organisatie? Welke rol kunt u hierin spelen? Hoe komt u tot een kringloopsysteem? Of heeft u specifiekere vragen? In deze interactieve sessie gaan we aan de slag met uw vraagstukken! Na een korte inleiding en enkele voorbeelden van hoe we bij WUR aan oplossingen werken, gaat u zelf aan de slag. Experts van WUR ondersteunen u daarbij. Na de WUR Business Day ontvangt u van ons een verslag met een gedetailleerde beschrijving van de dingen waaraan u heeft gewerkt.

Icon balance

6. Het vinden van de balans tussen duurzame productie en gezonde voeding

Kunnen duurzaamheid en voedingsverbetering in dezelfde richting gaan?

Agrifoodbedrijven leveren grote inspanningen om de duurzaamheid van hun leveringsketen te verbeteren. Tegelijkertijd neemt de druk toe om het voedingsprofiel van producten te verbeteren. Hoe sluiten deze veranderingen aan bij de voorkeuren van consumenten? Wat is het juiste tempo om product- en waardeketenveranderingen na te streven? Kunnen duurzaamheid en voedingsverbetering hand in hand gaan? Tijdens de Business Day wordt de toon gezet voor belangrijke ontwikkelingen in Nederland, Europa en de rest van de wereld. Deze uitdagingen en kansen worden dan ook constant met u besproken op basis van de kernprojecten van WUR op het gebied van duurzaamheid en voeding.