Seminar

Business in partnership with Nature

***dit seminar gaat niet door***

Op 2 november organiseren wij het seminar ‘Business in partnership with Nature’ van 10.00 – 13.00 in gebouw Lumen op de campus in Wageningen. Aanleiding voor dit seminar is de komst van een bijzondere gast naar Wageningen. Professor Simon Swaffield doceert aan de universiteit van Lincoln, Nieuw Zeeland en doet onderzoek naar planning en ontwerp van landschappen.

Organisator Wageningen Environmental Research
Datum

wo 2 november 2016 10:00 tot 13:00

Locatie Lumen, gebouwnummer 100
Droevendaalsesteeg 3a
100
6708 PB Wageningen
0317 48 17 00

Voor bedrijven en organisaties die hun ervaringen en ambities willen toetsen

Naar aanleiding van een vorig jaar op het wereldcongres van de landschapsecologie in Portland, USA gepresenteerd symposium bereidt een internationale groep auteurs een publicatie voor waarin zij de mogelijke bijdrage van bedrijven aan duurzaam beheer van landschappen verkennen. Dat gebeurt aan de hand van een aantal voorbeelden, waaronder de brouwerij van Heineken in Zoeterwoude en DairyNZ in Nieuw Zeeland.


Wij willen graag de inzichten die uit deze internationale verkenning voortkomen bespreken met bedrijven in ons netwerk en vragen hen hun gedachten hierover met ons te delen en te reflecteren op dit onderwerp. Wij vinden dat waardevol en nuttig met het oog op de kwaliteit van onze kennis. Wij verwachten dat het voor u waardevol is uw eigen ervaring en ambities te toetsen met voorbeelden elders uit de wereld en uw gedachten te kunnen scherpen aan wetenschappers en ervaringsdeskundigen bij andere bedrijven en organisaties.

Dit is het programma dat wij voorstellen:
10.00 Inloop en Koffie
10.10 prof. Paul Opdam, WUR
10.20 prof. Simon Swaffield, Lincoln University, Nieuw-Zeeland
10.40 Interactie met aanwezigen, waaronder Heineken en SuikerUnie
12.00 Lunch
13.00 Afsluiting

Wegens afgelasting kunt u zich niet aanmelden voor dit seminar.