Promotie

Caught between friends and foes. Plant-mediated interactions between herbivores and flower visitors

Promovendus Quint QS (Quint) Rusman MSc
Promotor prof.dr. M (Marcel) Dicke
Copromotor dr.ir. EH (Erik) Poelman
Copromotor dr. D Lucas Gomes Marques Barbosa
Organisatie Wageningen University, Laboratorium voor Entomologie
Datum

vr 12 april 2019 16:00 tot 17:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362

Samenvatting

Om hun bijdrage aan de volgende generatie te maximaliseren moeten planten zich verdedigen tegen schadelijke organismen zoals herbivoren, maar ook nuttige organismen aantrekken zoals bestuivers. Planten reageren op herbivoorvraat met veranderingen in hun fenotype om zo aanvallers weg te jagen of te doden, en deze plantenreacties zijn vaak herbivoor-specifiek. Wanneer planten bloeien kunnen plantenreacties geactiveerd door herbivoren veranderingen teweegbrengen in bloemeigenschappen, met consequenties voor de aantrekking van bloembezoekers. Het doel van dit onderzoeksproject was om te bepalen hoe een veelvoud aan verschillende herbivoorinsecten interacties van de plant met zowel schadelijke als nuttige bloembezoekers kan beïnvloeden, en de mogelijke gevolgen voor plantenreproductie. Dit onderzoeksproject draagt bij aan ons begrip van de effecten van soorteigenschappen op de structuur van ecologische netwerken. Het gedemonstreerde belang van variatie in soorteigenschappen in herbivoor – bloembezoeker interacties voor de dynamiek van de bloembezoekergemeenschap en consequenties voor plantenreproductie zullen onderzoek naar de ecologische en evolutionaire dynamiek van soortrijke gemeenschappen met schadelijke en nuttige organismen stimuleren.