Symposium

Changing Routes 2017

Op 20 juni, Wereldvluchtelingendag, nodigen we u uit voor de eerste jaarlijkse bijeenkomst 'Changing Routes'. Tijdens deze bijeenkomst verkennen we de uitdagingen in het omgaan met huidige en toekomstige migratiestromen. Het doel van de bijeenkomst is te werken aan gezamenlijke acties en het bouwen van nieuwe coalities.

Organisator Wageningen Environmental Research
Datum

di 20 juni 2017 13:00

Locatie Gaia, gebouwnummer 101

Oplossingen verkennen voor wereldwijde migratiestromen

In de afgelopen tien jaar is er wereldwijd een recordaantal mensen ontheemd geraakt door plotselinge (natuur-)rampen en crises en door geleidelijke gebeurtenissen. Deze aantallen zullen nog verder toenemen, mede als gevolg van voortschrijdende klimaatverandering en hiermee verband houdende extreme natuurverschijnselen. Een belangrijke vraag voor de toekomst is of de bestaande systemen en structuren voor noodhulp en rampenbestrijding voldoende zijn om het hoofd te bieden aan deze ontwikkeling.

Een geïntegreerde, holistische benadering is nuttig bij de door migratiestromen veroorzaakte complexe uitdagingen. Bij een dergelijke benadering worden verschillende vakgebieden gecombineerd om brede thema’s aan te pakken, zoals klimaatverandering, duurzaamheid, milieu, veiligheid en gezondheid. Samen met u willen we een begin maken om de wetenschap aan het werk te zetten en duurzame positieve effecten te bewerkstelligen voor de ontheemden en de gemeenschappen die hen opvangen.

Wij nodigen u uit om gedachten uit te wisselen en samen met ons de eerste hoofdlijnen uit te werken van een gedeelde kennisagenda met concrete coalities en acties.

Voorlopig programma
13.00 13.30 Ontvangst en inschrijving
13.30 14.30 Openingssessie met keynote-presentaties van:
Bram de Vos, directeur van de kenniseenheid Groene Ruimte, Wageningen University & Research
Jelte van Wieren, directeur Stabiliteit & Humanitaire Hulp, ministerie van Buitenlandse Zaken
Ehab Jayyousi WASH-projectcoördinator, International Relief & Development (IRD)
14.30 15.00 Koffiepauze
15.00 16.15 Workshops
Migratie door klimaatverandering
Opvang van vluchtelingen
Stimuleren van innovatie/connectiviteit
Veiligheid en beveiliging
16.15 Slotsessie
16.30 17.00 Netwerkborrel

Organiserend team

Marian Stuiver, programmaleider Duurzame Ontwikkeling van Steden
Bertram de Rooij, onderzoeker
Linda Hendriksen, assistent
Francine Loos, communicatieadviseur

Partners

Deltares, Reliefbase 31, Universiteit Twente, Planetary Security Initiative (PSI).