Promotie

Characterisation of offshore winds for energy applications

Promovendus mr. PC (Peter) Kalverla MSc
Promotor prof.dr. AAM (Bert) Holtslag
Copromotor dr.ir. GJ (Gert-Jan) Steeneveld
dr.ir. RJ (Reinder) Ronda
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Meteorologie en luchtkwaliteit
Datum

wo 13 november 2019 11:00 tot 12:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362

Samenvatting

De verwachtingen van wind op zee zijn hoog, maar tegelijkertijd zijn er zorgen over de hoge kosten die ermee gepaard gaan. Om die kosten beter in kaart te brengen wordt gebruikt gemaakt van computermodellen. Vergelijk het met een computerspel, waarin de speler een windpark bouwt en kan schuiven met de turbines om op zoveel mogelijk stroom op te wekken. Zo'n 'spelletje' heeft alleen zin als de wind in het virtuele windpark realistisch is. Daarover gaat dit proefschrift. Wij hebben de wind in de computersimulaties vergeleken met metingen van het echte windveld. Een belangrijk resultaat is dat de temperatuur een belangrijk effect heeft op de wind. In het voorjaar is de zee veel kouder dan in het najaar, en dit werkt door in het windveld. en door dat effect mee te nemen in de simulaties geven ze betere resultaten.