PhD defence

Citizen Science for Health in All Policies

On Tuesday the 26th of September, Lea den Broeder will defend her PhD thesis in the Aula, at VU Amsterdam (Dutch).

Co-promotor dr.ir. MAE (Annemarie) Wagemakers
Co-promotor Promotor: prof.dr.ir. A.J. Schuit
Organisation RIVM
Date

Tue 26 September 2017 13:45 to 16:30

Venue Aula, VU Amsterdam

Lea den Broeder bekeek de toepassing van citizen science ofwel burgerwetenschap in de publieke gezondheid. Bij ingewikkelde problemen in de publieke gezondheid, zoals overgewicht, is de inzet van alle betrokken partijen nodig om tot oplossingen te komen: gemeente, professionals, bedrijfsleven én bewoners. Dit heet een “Whole-of-Society’ benadering. Burgerwetenschap kan helpen om een brede kennisbasis te creëren om deze problemen aan te pakken.

Niet alleen is de kennis die burgers hebben een goede aanvulling op bestaande wetenschappelijke kennis. Ook voor henzelf heeft meedoen aan citizen science voordelen, zoals de eigen ontwikkeling of het vergroten van persoonlijke netwerken.

Er zijn echter nog vragen, zoals wie te betrekken (en hoe dan) en wat de maatschappelijke en wetenschappelijke kwaliteit van de samen met burgers gemaakte kennis is. Daarvoor is nog veel onderzoek nodig.

Na afloop van de promotie vindt een feestsymposium plaats met de titel PARTY-cipatie voor gezonde buurten.

Klik hier om u aan te melden voor promotie en/of symposium en bestellen van het volledige proefschrift of de publieksversie.

Voor meer informatie klik hier.