Promotie

Colourful green. Immigrants' and non-immigrants' recreational use of greenspace and their perceptions of nature

Promovendus ME (Marjolein) Kloek MSc
Promotor Matthijs prof.dr. MGC (Matthijs) Schouten
Copromotor dr. AE (Arjen) Buijs
Copromotor prof. dr JJ Boersema
Organisatie Wageningen University & Research, Leerstoelgroep Plantenecologie en Natuurbeheer
Datum

vr 28 augustus 2015 13:30 tot 15:00

Locatie Aula, gebouwnummer 362

Samenvatting

Natuurorganisaties, waaronder Staatsbosbeheer, hebben sterke vermoedens dat allochtone Nederlanders minder in de natuur komen dan autochtone Nederlanders. Er zijn echter weinig harde cijfers over het natuurbezoek van allochtonen. In haar promotieonderzoek heeft Marjolein Kloek onderzocht hoe Nederlandse jongvolwassenen (18-35 jaar) van Turkse, Chinese en autochtone afkomst recreëren in de groene ruimte en denken over natuur, aan de hand van groepsinterviews en een representatieve enquête onder 1057 respondenten. Hieruit blijkt dat je allochtonen niet over een kam kunt scheren: er zijn namelijk aanzienlijke verschillen in recreatief gedrag en natuurbeelden tussen en binnen etnische groepen. Zo bezochten Chinese allochtonen minder vaak groene gebieden binnen en buiten de stad dan autochtonen, terwijl Turkse allochtonen in gelijke aantallen als autochtonen maar minder frequent groene gebieden buiten de stad bezochten en meer dan autochtonen in groene gebieden binnen de stad recreëerden. De jongvolwassenen, en met name de Turkse allochtonen, vonden hun etniciteit van invloed op hoe ze recreëren in de groene ruimte, maar daarnaast speelden ook andere identiteiten een rol zoals hun leeftijd en of ze zichzelf als een natuurliefhebber beschouwen.