Promotie

Combining Mean Field Calculations with Monte Carlo Simulations for Polymer Gels and Dendrimers

Promovendus mr. JP (Johan) Bergsma MSc
Promotor prof.dr.ir. FAM (Frans) Leermakers
prof.dr.ir. J (Jasper) van der Gucht
Organisatie Wageningen University, Physical Chemistry and Soft Matter
Datum

ma 11 februari 2019 13:30 tot 15:00

Locatie Aula, gebouwnummer 362

Samenvatting

We hebben een hybride model ontwikkeld voor het beschrijven van polymeersystemen, zoals op polymeren gebaseerde zepen en gelen. Deze gelen worden onder meer toegepast in zachte contact lenzen en absorberende materialen. Voor sommige polymeersegmenten zijn de posities gespeci ficeerd en we hebben deze geoptimaliseerd via een Monte Carlo simulatie. De gemiddelde ruimtelijke verdeling van tussenliggende stukken polymeer is bepaald met een gemiddeld veld methode. Door het vastleggen van de posities van sommige segmenten, wordt een deel van de correlaties en fluctuaties weer in het gemiddeld veld model gestopt. Dit geeft daardoor een meer realistisch beschrijving. Het nadeel is
echter dat de rekentijd flink toeneemt. Met deze methode hebben we de interne structuur van polymeergelen, wat met oplosmiddel gevulde driedimensionale polymeernetwerken zijn, en sterk vertakte polymeren, dendrimeren genoemd, beschreven.