Community ecology of Neotropical ticks, hosts, and associated pathogens

Promotie

Community ecology of Neotropical ticks, hosts, and associated pathogens

Promovendus dr. HJ (Helen) Esser
Promotor Herbert prof.dr. HHT (Herbert) Prins
prof.dr. FJJM (Frans) Bongers
Copromotor dr.ir. PA (Patrick) Jansen
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Resource ecology
Datum

ma 9 oktober 2017 11:00 tot 12:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

Korte samenvatting

De snelheid en mate waarmee biodiversiteit wereldwijd verloren gaat is ongekend. Hoe zal dit verlies het functioneren van ecosystemen beïnvloeden, en uiteindelijk het welzijn van de mens? Eén mogelijk gevolg van biodiversiteitsverlies is een toename in infectieziekten. De hypothese dat een hoge biodiversiteit in zijn algemeenheid beschermt tegen infectieziekten is echter omstreden. Dit proefschrift beoogt een bijdrage te leveren aan deze discussie en richt zich hierbij op de ecologische interacties tussen teken en hun gastheren in Panama, een biodiversiteitshotspot. Door gebruik te maken van nieuwe moleculaire technieken, kon ik teken van alle levensstadia identificeren en vaststellen welke soorten teken van welke soorten gastheren voedden, en welke pathogenen ze bij zich droegen. Ik vond dat verlies van biodiversiteit het risico op tekenziekten in eerste instantie verhoogde, maar bij ernstiger biodiversiteitsverlies juist weer verlaagde. Bovendien bleek dat de aanwezigheid van specifieke gastheren een belangrijkere factor was dan puur de soortenrijkdom aan gastheren.