Promotie

Competence development of Temporary Agency Workers. Understanding the complexities of a triangular employment relationship

Samenvatting

Uitzendkrachten zijn niet meer weg te denken uit de Nederlandse arbeidsmarkt. Hoewel organisaties baat hebben bij het inhuren van uitzendkrachten, zien uitzendkrachten zelf deze vorm van werk vaak als ‘verre van ideaal’. In dit proefschrift is onderzocht op welke manier uitzendkrachten en hun werkgevers (uitzendorganisatie en opdrachtgever) mogelijkheden voor professionele ontwikkeling beter kunnen benutten, omdat dit uitzendkrachten helpt zichzelf op de markt te houden. Het onderzoek laat zien dat uitzendkrachten een vrij traditioneel beeld hebben van uitzendwerk; zij zien dit als kortdurend tijdelijk werk, waar weinig te ontwikkelen valt. Dit weerhoudt hen ervan aandacht te besteden aan hun eigen professionele ontwikkeling. Verder constateren we dat hun beide werkgevers niet of nauwelijks spreken over de professionele ontwikkeling van een individuele uitzendkracht. Om het potentieel van de driehoeks-arbeidsrelatie beter te benutten, zal de communicatie tussen de drie partijen verbeterd moeten worden om zo de ontwikkeling van de uitzendkracht meer kans te geven.