Concurrentie, concentratie en rentabilitiet in de glastuinbouw in Nederland

Promotie

Concurrentie, concentratie en rentabilitiet in de glastuinbouw in Nederland

Promovendus mr. CP (Kees) Veerman
Copromotor prof. dr O van kooten
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Tuinbouw en Product Fysiologie
Datum

di 13 februari 2018 16:00 tot 17:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362

Samenvatting

Wie de klok terugzet, loopt niet altijd achter! 

De uitbreiding van het marktgebied van de Europese Unie heeft gezorgd voor een productie- en handelstoename van verse glastuinbouw-producten. In de voedingstuinbouw leidde dit tot een grootschalige horizontale en verticale fusie tussen de meeste groente- en fruitveilingen in Nederland en een aantal grote exporteurs. In de siertuinbouw vonden alleen horizontale fusies plaats tussen veilingen onderling en bleef de exporteur zelfstandig.

Dit proefschrift richt zich op de ontwikkeling van marktstructuur, marktstrategie en marktresultaat in de glastuinbouw in Nederland over de afgelopen 35 jaar.

Zijn de verschillen in marktstructuur en marktstrategie tussen de glasgroenten en de glassierteelt van voldoende betekenis om de resultaatsverschillen te verklaren? Er is een drietal bedrijfsonderzoeken uitgevoerd onder ruim 40 glastuinders per sector in de groenten, snijbloemen en potplanten. Gelijktijdig vond een onderzoek plaats op sectorniveau en op het niveau van de belangrijkste afzetorganisaties en de groothandel/export. Het bedrijfsonderzoek is uitgebreid met een econometrisch onderzoek. De uitkomsten van dit onderzoek geven aan dat in de sector glasgroenten de zelfstandige telersvereniging de beste resultaten boekt. In de sector glassnijbloemen worden voor de klok de hoogste marges behaald.