Contextualising the emergence and impacts of the AIDS epidemic on rural livelihoods and household food security in Masaka, Uganda

Promotie

Contextualising the emergence and impacts of the AIDS epidemic on rural livelihoods and household food security in Masaka, Uganda

Promovendus mr. JB (Jackson) Tumwine
Promotor prof.dr.ir. C (Cees) Leeuwis
prof.dr. A (Anke) Niehof
Organisatie Wageningen University, Leerstoelgroep Sociologie van Consumptie en Huishoudens, Leerstoelgroep Knowledge Technology and Innovation
Datum

di 13 maart 2018 16:00 tot 17:30

Locatie Aula, gebouwnummer 362
Generaal Foulkesweg 1
362
6703 BG Wageningen
0317-483592

Samenvatting

Dit onderzoek beschrijft hoe de politieke, culturele, historische en geografische context bijdroeg aan het ontstaan en de omvang van de AIDS epidemie in Uganda sinds begin jaren 1980. Die context verklaart ook waarom het Masaka district zo hard werd getroffen door de epidemie. Het empirisch onderzoek (2007-2009) richtte zich vervolgens op de gevolgen van de epidemie voor de demo­grafische samenstelling, agrarische productie en voedselzekerheid van de huishoudens in Masaka. Uit de vergelijking van huishoudens met een geschiedenis van AIDS-gerelateerde ziekte en sterfte met huishoudens zonder een AIDS-verleden, bleken de gevolgen minder erg dan gedacht. Het feit dat sinds meer dan tien jaar besmette personen toegang hebben tot goede medicatie en daar ook gebruik van maken, speelt hierin een belangrijke rol. In de huidige tijd blijken factoren zoals ziekten van gewassen, klimaatverandering, en daling van de bodemvrucht­baarheid minstens zulke grote uitdagingen te zijn voor deze huishoudens als AIDS destijds was.