Presentatie

Corné Kempenaar vertelt over precisielandbouw bij Natuurkundig Gezelschap Middelburg

Precisielandbouw is slim meten, analyseren en beslissen en uitvoeren. Op 10 maart a.s. zal Corné Kempenaar van de business unit Agrosysteemkunde van Wageningen University & Research voor het Natuurkundig Gezelschap Middelburg een presentatie verzorgen waarin hij zal ingaan op de technische ontwikkelingen die precisielandbouw mogelijk maken en welke stappen nog nodig zijn om precisielandbouw ‘gangbare praktijk’ te maken.

Organisator Wageningen Plant Research
Datum

vr 10 maart 2017 19:30 tot 21:30

Dankzij de recent beschikbaar gekomen technische mogelijkheden op het gebied van plaatsbepaling, sensoren, mechanisatie, automatisering en robotisering biedt precisielandbouw veel kansen voor agrarische bedrijven en de toeleverende bedrijven om de landbouw te verduurzamen.

Meer over de bijeenkomst: