Promotie

Cryptosporidium in rivers of the world the GloWPa-Crypto model

Samenvatting

Diarree komt veel voor, wereldwijd. Vaak wordt diarree veroorzaakt door ziekteverwekkende micro-organismen afkomstig uit menselijke ontlasting en dierlijke mest. Rivieren vervuild met ontlasting en mest zijn een belangrijke verspreidingsroute van ziekteverwekkers in het milieu. Het doel van deze thesis is kennis vergroten van de bronnen en verspreiding van de parasiet Cryptosporidium in rivieren wereldwijd, gebruikmakend van modellering. Ik presenteer het Global Waterborne Pathogen model for Cryptosporidium (GloWPa-Crypto), het eerste model op wereldschaal van emissies naar en concentraties van ziekteverwekkers in het oppervlaktewater. Het model geeft informatie in regio’s waar weinig data beschikbaar is, en het kan gebruikt worden om het belang van verschillende vervuilingsbronnen in te schatten, om de impact van klimaatverandering of management te bestuderen, en als basis voor risicoschattingen. Meer kennis over de ziektelast van diarree en de geografische verspreiding van vervuiling met ziekteverwekkers is belangrijk voor beleid op het gebied van water en sanitatie.