Cursus

Cursus Transitie in AgriFood

Als voedselprofessional heeft u te maken met een continu veranderend voedselsysteem waarbinnen u en de organisatie zich moeten blijven ontwikkelen. Dit vraagt om een dieper inzicht in de dynamiek, belangen en innovatieve krachten die het voedselsysteem vormgeven. Wij geven u een overzicht van het voedselsysteem door u letterlijk mee op reis te nemen. We geven u tools en handvatten door verschillende workshops om nieuwe kennis te vertalen naar uw praktijk. Hierbij krijgt u persoonlijke begeleiding van coaches die op dit moment impact maken in ons voedselsysteem.

Organisator FoodHub en Wageningen Academy
Setup Andere setup
Prijsomschrijving (exclusief BTW)
Prijs € 1.995,00

Cursus Onderwerpen

Het doel van de opleiding Transitie in AgriFood is het ontwikkelen van een vernieuwd en breder perspectief op het voedsellandschap waarbinnen je opereert. Je krijgt meer inzicht in je eigen rol, je waarden en overtuigingen. Ook krijg je meer zicht op de fases van de transitie en de
verschillende actoren die hierin een rol hebben. Waar sta jij, waar staat jou organisatie en welke innovaties moeten er plaats vinden om in te spelen op de verandering?

Doelgroep

Voedselprofessionals: ondernemers en professionals werkzaam bij overheden, midden- en kleinbedrijf, maatschappelijke organisaties of onderwijs, in verwerking, retail etc – van boer tot bord.

Resultaat

Na het einde van het programma bent u in staat de actuele ontwikkelingen en trends in de voedselsector te duiden en er naar te handelen. Deelnemers leren van elkaar, van experts, topsprekers, innovators en ondernemers uit alle schakels van de keten. Als deelnemer word u onderdeel van een interdisciplinair netwerk dat ook lang
na het volgen van deze opleiding waardevol zal blijken. U krijgt handvatten en tools aangereikt om in eigen context vorm te geven aan
het toekomstige voedselsysteem. U werkt niet alleen aan het vergroten van kennis over de huidige stand van zaken in het voedselsysteem, u komt ook in contact met innovaties en ondernemers die het toekomstige systeem vorm geven. Oftwel, u gaat actief aan de slag: het ontwikkelen van een visie doe je door te leren, te ervaren en te delen.

Voorlopig programma


Module 1 – De voedseltransitie (3 dagdelen)
- Wat is jouw voedselvisie?
- Transitietheorie (MLP)
- Welke factoren bepalen de transitie?
- Visievorming

Module 2 – Het voedsellandschap (4 dagdelen)
- Op bezoek bij de boer
- Hoe werkt de retail?
- Wat is de het belang van beleid?

Module 3 – Radicale vernieuwing (4 dagdelen)
- Ontmoet radicale voedselondernemers
- Werksessie: van voedselvisie naar concept
- Lean Start-up methode

Module 4 – Maak zelf de transitie (3 dagdelen)
- Workshop Pitch Perfect
- Feedback sessie met panel met experts
- Presentaties: van voedselvisie naar eigen transitie

Cursusleider: Joris Lohman (Food Hub)
Overige praktijk en WUR sprekers zullen t.z.t. bekend gemaakt worden.

Meer informatie

Dit programma is een samenwerking tussen FoodHub en Wageningen Academy, u kunt met 1 van de partijen contact opnemen voor meer informatie.