Cursus

Cursus de Nederlandse zuivelketen

De oorspronkelijke 'Summer Course Dutch Dairy Chain' had als doel om professionals werkzaam in de gehele zuivelketen een kennisupdate te geven van de nieuwste inzichten in de Nederlandse en internationale zuivelsector. In een intensief vierdaags programma werdt de zuivelketen vanuit verschillende invalshoeken belicht. Onderwerpen als de duurzame zuivelketen, smart farming, voeding, weidegang en melkbewerking werden ingeleid door verschillende experts, waarbij theorie werd afgewisseld met de praktijk. Daarnaast werd middels een excursie naar een internationale zuivelverwerker de link gelegd naar de zuivel verwerkende industrie. Inmiddels kunt u dit programma, of onderdelen ervan ook als maatwerk programma afnemen.

Organisator Dairy Campus & Wageningen Academy
Setup Andere setup

Op de Engelstalige is meer informatie beschikbaar: