Cursus de rol van biomassa in de circulaire economie-2018 editie

Cursus

Cursus de rol van biomassa in de circulaire economie

Is een volledige circulaire economie in 2050 haalbaar? Materialen die nu nog uit fossiele grondstoffen worden gehaald dienen dan uit hernieuwbare biobased grondstoffen te komen. Op welk niveau moeten deze kringlopen worden gesloten? En welke rol speelt energie hierin? In deze cursus wordt ingegaan op de basis van de circulaire en biobased economie.

Organisator Wageningen Academy, Wageningen Food & Biobased Research
Datum

do 8 november 2018 tot vr 9 november 2018

Duur 2 dagen
Setup Campus WUR
Locatie Wageningen Campus
Prijs € 1.295,00

Onze aanpak

De biobased economy is een integraal onderdeel van de circulaire economie: zoveel mogelijk stoffen zo lang en hoogwaardig mogelijk hergebruiken, en concurrerend zoveel mogelijk grondstoffen van plantaardige oorsprong maken. Onze aanpak van deze cursus is om u zoveel mogelijk kennis aan te geven waardoor u zelf in staat bent om de complexiteit van het onderwerp te overzien. Specialisten uit de diverse vakgebieden nemen u mee in hun wereld en borgen de diepgang, maar ook positioneren ze het betreffende onderdeel in het geheel van de circulaire en biobased economie.

De onderwerpen die tijdens de cursus aan bod komen worden gedoceerd door specialisten uit het betreffende vakgebied. Na elk onderwerp is er ruimte voor vragen en discussie. Door deze aanpak bieden wij u zowel een overzicht van de breedte van de Bio-Economy als ook voldoende diepgang per onderwerp. Een greep uit de onderwerpen: thermische conversie, anaƫrobe vergisting, transportbrandstoffen, duurzaamheid, bioraffinage, aquatische biomassa, biobased producten en chemicaliƫn, agronomie en beleidsontwikkelingen.

Johan Sanders en Wolter Elbersen dragen er op kundige wijze zorg voor dat de samenhang tussen de verschillende onderwerpen en de onderlinge verbanden duidelijk worden. Aan het eind van deze cursus oefent u met de aangereikte kennis in het uitwerken van een investeringsbeslissing.

Doelgroep

Deze cursus is interessant voor iedereen die initiatieven ontplooit op het gebied van de circulaire en biobased economy: producenten en verwerkers van grondstoffen en bijproducten uit de voedings-, genotmiddelen- en de agro-industrie, chemische industrie, transportbrandstoffenbranche en elektriciteitssector. Ook beleidsmakers bij de Rijksoverheid, gemeenten, provincies en faciliterende bedrijven en instellingen worden van harte uitgenodigd om aan deze cursus deel te nemen.

Resultaat

Na afloop van de cursus heeft u een overzicht van de biobased economie en hoe deze in de circulaire economie past. Technische en economische aspecten op het vlak van biomassa voor chemie en materialen zijn aan bod geweest evenals de rol van bioraffinage. Ook bent u bekend met zowel de technische aspecten als met de kansen en bedreigingen van biomassa voor energie. Daarnaast besteden wij aandacht aan de landbouw als producent van biomassa waarbij we inzoomen op de sleutelrol van veevoeder. Tot slot heeft u zicht op de rol van aquatische biomassa in de circulaire economie.

Cursusleiding

De cursusleiding bestaat uit:

- Dr. ir. W. (Wolter) Elbersen, Wageningen University & Research
- Prof. Dr. Johan Sanders, Wageningen University & Research