Cursus

Cursus de toepassing van biomassa in de biobased en circulaire economie

De biobased economy is een integraal onderdeel van de circulaire economie. Biomassa legt CO2 uit de lucht vast en wordt gebruikt voor voedsel, veevoer, materialen, chemie en energie. Volg deze cursus en u bent op de hoogte van de actuele stand van zaken. Daarnaast krijgt u verdiepend inzicht in alle onderwerpen en onderlinge verbanden. Aan het eind van de cursus oefent u met de aangereikte kennis in het uitwerken van een investeringsbeslissing.

Organisator Wageningen Academy

Deze cursus staat momenteel niet gepland.

Onze aanpak

Biomassa bevindt zich in het hart van de circulaire economie. Maar is er wel voldoende biomassa beschikbaar om enerzijds als grondstof te dienen in deze biobased economy en anderzijds de groeiende wereldbevolking
te voeden? Onze aanpak is om u zoveel mogelijk kennis aan te geven waardoor u zelf in staat bent om de complexiteit van het onderwerp te overzien en deze en andere vragen te beantwoorden. Specialisten uit de diverse vakgebieden nemen u mee in hun wereld en borgen de diepgang, zodat u kennis neemt van wat er technisch en economisch haalbaar is.

Doelgroep

Deze cursus is interessant voor iedereen die initiatieven ontplooit op het gebied van de circulaire en biobased economy: producenten en verwerkers van grondstoffen en bijproducten uit de voedings-, genotmiddelen- en de agro-industrie, chemische industrie, transportbrandstoffenbranche en elektriciteitssector. Ook beleidsmakers bij de Rijksoverheid, gemeenten, provincies worden van harte uitgenodigd om aan deze cursus deel te nemen.

Resultaat

Na afloop van de cursus heeft u een overzicht van de biobased economie en hoe deze in de circulaire economie past. Technische en economische aspecten van de biobased economie zijn aan bod geweest. Ook heeft u kennis genomen van de landbouw als producent van biomassa waarbij we inzoomen op de sleutelrol van veevoer. Tot slot heeft u zicht op de rol van aquatische biomassa in de circulaire economie.

Cursusleiding

De cursusleiding bestaat uit Dr. ir. W. (Wolter) Elbersen en
Prof. Dr. Johan Sanders, Wageningen University & Research.