Cursus

Cursus healthy food design

Deze cursus leert u de vaardigheden, op academisch niveau, die nodig zijn om gezonde voedingsmiddelen te ontwikkelen, binnen het raamwerk van Europese wetgeving rondom voeding en gezondheidsclaims. Er is aandacht voor een overzicht van functionele ingrediënten, waarbij kritisch wordt gediscussieerd over de middelen om de gezondheidsclaim te valideren. Naast het voorbereiden van EFSA dossiers, staan ook diverse voorbeeldcases van meer of minder succesvolle voorbeeldcases centraal.

Organisator Wageningen Academy
Duur 1 dag
Setup Campus WUR
Locatie Wageningen

Deze cursus wordt in het Engels aangeboden, voor meer informatie kijk dan ook op de Engelstalige pagina: