Cursus Optimalisatie van zeugenreproductie

Cursus

Cursus optimalisatie van zeugenreproductie

Bent u toe aan een verdiepingsslag of een update van uw kennis op het gebied van zeugenreproductie? Dan is de cursus Optimalisatie van zeugenreproductie daar uitermate geschikt voor. Vergroot uw inzicht over de gehele reproductiecyclus, van speenmoment tot en met de bigkwaliteit in de volgende worp. Ook komt vruchtbaarheid in relatie tot welkzijnsvriendelijke huisvestingssytemen aan bod.

Organisator Wageningen Academy
Setup Incompany

Insteek cursus optimalisatie van zeugenproductie

In de varkenshouderij is het aantal biggen per zeug per jaar een belangrijk kengetal. Het wordt niet alleen bepaald door de vruchtbaarheid van de zeug, maar vooral ook door de bedrijfsvoering. In het programma wordt in een vijftal presentaties de reproductiecyclus gevolgd vanaf het speenmoment, door de dracht heen, tot en met de kwaliteit van de biggen in de volgende worp en tot slot een presentatie over de invloed van welzijnsvriendelijke huisvestingssystemen op de vruchtbaarheid. Aangezien reproductieprocessen grotendeels worden gestuurd door hormonen, zullen ook deze hormonale regelmechanismes in de diverse bijdragen aan de orde komen. De nadruk zal steeds liggen op zowel onderzoeksresultaten als praktische consequenties hiervan.

Doelgroep

Deze cursus is bij uitstek geschikt voor professionals werkzaam in de voorlichting, onderzoek, onderwijs of in de veterinaire praktijk die behoefte hebben aan verdieping van hun reproductiekennis. Ook deelnemers vanuit de (toeleverende) industrie of overheid zijn van harte welkom bij de cursus.

Resultaat

Na de cursus beschikt u over verdiepend inzicht op het gebied van zeugenreproductie. U bent bekend met de actuele kennis en praktische inzichten op dit gebied. U bent in staat deze kennis toe te passen in uw dagelijks werk doordat de wetenschappelijke kennis wordt overgedragen met een sterke link naar de praktijk.

Programma suggestie

08:30 Ontvanst en inschrijving met koffie en thee
09:00 Opening - S. (Sanne) van Deursen
09:10 Hormonale regulatie en ovariële activiteit - Prof.dr.ir. B. (Bas) Kemp
10:10 Prenatale ontwikkeling en prenatale sterfte - Dr.ir. P.(Pieter) Langendijk
11:10 Pauze
11:30 Lactatie en interval-spenen-bronst: optimalisatie van reproductie na spenen (blok 1)- Prof.dr.ir. B. (Bas) Kemp
12:30 Lunch
13:30 Lactatie en interval-spenen-bronst: optimalisatie van reproductie na spenen (blok 2) - Prof.dr.ir. B. (Bas) Kemp
14:30 Bigvitaliteit en uniformiteit: invloed van voeding - Dr.ir. H. (Henry) van den Brand
15:30 Pauze
16:00 Welzijnsvriendelijke huisvestingssystemen - Prof. Dr. ir. B.(Bas) Kemp & Dr.ir. N.M. (Nicoline) Soede
17:00 Afsluiting cursus, evaluatie, certificaten
17:30 Netwerkborrel