Cursus voor milieurisicobeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen bij MS en EU-niveau

Cursus

Cursus risicobeoordeling van effecten van gewasbeschermingsmiddelen in oppervlaktewater - cursus voor gevorderden

Bent u op zoek naar kennis over de toelating van gewasbeschermingsmiddelen op EU-niveau en de laatste stand van zaken op dit vlak? En wilt u oefenen met het toepassen van modellen en met nieuwe benaderingen in de risicobeoordeling? In deze cursus bieden wij een combinatie van kennis en hands-on opdrachten in twee parallelle modules.

Organisator Wageningen Academy, Wageningen Environmental Research
Duur 2.5 dagen
Setup Campus WUR
Locatie Wageningen Campus

De cursusleider van dit programma is:
dr. G. H. P. (Gertie) Arts, Wageningen Environmental Research (Alterra)

De voertaal van deze cursus is Engels, voor meer informatie kunt u dan ook de Engelstalige cursuspagina bezoeken.