Cursus

DOT ICT: in de Vallei - startbijeenkomst

Binnen een Docentontwikkelteam worden vakspecifieke vragen gedeeld om samen te leren. Wij, een docent van het VO en van het HBO, willen verkennen of er ook behoefte is aan een DOT voor ICT docenten. We doen dit vanuit de samenwerking die er in onze regio bestaat binnen het Food Valley Netwerk VO-HO.

Organisator Food Valley Netwerk VO-HO
Datum

do 19 april 2018 16:00 tot 20:00

Locatie Christelijke Hogeschool Ede

Thema's

Centraal in deze DOT staan de Digitale Vaardigheden van Kennisnet:

  • Informatie-vaardigheden
  • Computational thinking
  • ICT basisvaardigheden
  • Mediawijsheid

De thema’s zijn gegroepeerd rondom diverse invalshoeken die we, als er veel aanmeldingen komen, in gelijksoortige groepen bespreken:

  • Welke ict-middelen zetten jullie voor leerlingen en docenten in?
  • Hoe is jullie ict-leerlijn opgebouwd?
  • Wat doen jullie aan professionalisering van (ICT-) docenten?
  • Welke overige ict-zaken zijn er bij jullie aanwezig? (ICT LAB etc.)

Programma

16.00 uur Inloop
16.30 uur Aftrap: doel en aanleiding (Roel van Swetselaar, CHE)
16.45 uur Rondje kennismaken en eerste kennisdeling
17.30 uur Maaltijd
18.15 uur Presentatie ICT opleiding CHE (Rine le Comte)
18.45 uur Waar zit jouw leervraag en zou je mee willen
doen in een DOT?
19.45 uur Sluiting en afspraken

Aanmelden

Wilt u meedoen aan deze startbijeenkomst, stuur dan voor 13 april een mail naar wvgrootheest@che.nl. Vermeld in de e-mail uw functie, school en eventuele dieetwensen. Deelname aan de startbijeenkomst is kosteloos.

U ontvangt op maandag 16 april een reminder met de precieze locatie en deelnemerslijst.

Wij pogen elke school in de Valleiregio te bereiken en vragen u dan ook van harte deze startbijeenkomst met uw collega’s te delen.