Cursus

DOT ICT: in de Vallei

Binnen een Docentontwikkelteam worden vakspecifieke vragen gedeeld om samen te leren. Wij, een docent van het VO en van het HBO, willen verkennen of er ook behoefte is aan een DOT voor ICT docenten. We doen dit vanuit de samenwerking die er in onze regio bestaat binnen het Food Valley Netwerk VO-HO.

Organisator Food Valley Netwerk VO-HO
Datum

do 19 april 2018 16:00 tot 20:00

do 14 juni 2018 16:00 tot 20:00

Locatie Christelijke Hogeschool Ede

Thema's

Centraal in deze DOT staan de Digitale Vaardigheden van Kennisnet:

  • Informatie-vaardigheden
  • Computational thinking
  • ICT basisvaardigheden
  • Mediawijsheid

De thema’s zijn gegroepeerd rondom diverse invalshoeken die we, als er veel aanmeldingen komen, in gelijksoortige groepen bespreken:

  • Welke ict-middelen zetten jullie voor leerlingen en docenten in?
  • Hoe is jullie ict-leerlijn opgebouwd?
  • Wat doen jullie aan professionalisering van (ICT-) docenten?
  • Welke overige ict-zaken zijn er bij jullie aanwezig? (ICT LAB etc.)

Opbrengst startbijeenkomst

Tijdens de startbijeenkomst op donderdag 19 april kwamen zes scholen en 10 deelnemers bij elkaar. Deze scholen waren: het CLV en Ichthus uit Veenendaal, het Marnix College uit Ede, het JFC uit Barneveld, het Groevenbeek uit Ermelo en de CHE als ondersteunende partij. Twee scholen gaven vooraf aan dit proces geïnteresseerd te volgen en twee scholen hebben zich afgemeld (maar wilden wel aanwezig zijn).

De thema’s die op tafel kwamen waren breed, de zaken die spelen waren herkenbaar en de oplossingen van de scholen divers. Voor verdere verkenning zien we de thema’s: Doorgaande Leerlijn (rond basisvaardigheden, mediawijsheid en computational thinking), Veranderen met en door ICT (zowel in organisatie als bij docenten) en Visievorming (ICT lab, ondernemers in de school, paradigmashift en schoolorganisatie). Intervisie, inventarisatie en uitwisseling van ervaringen zullen deze thema’s gaan dragen.

Tweede bijeenkomst

Voor een eerste ontmoeting was het een geslaagde bijeenkomst en voor geïnteresseerden: op donderdag 14 juni (16.00-20.00 uur) maken we afspraken voor 2018-2019. Voorafgaand aan de warme maaltijd ontdekken we twee verhalen uit het Veense en na deze ontmoeting kijken we naar de vormgeving van deze thema’s.

Aanmelden

Wilt u meedoen aan de tweede bijeenkomst, stuur dan voor 7 juni een mail naar wvgrootheest@che.nl. Vermeld in de e-mail uw functie, school en eventuele dieetwensen. Deelname aan de startbijeenkomst is kosteloos.

Wij pogen elke school in de Valleiregio te bereiken en vragen u dan ook van harte deze startbijeenkomst met uw collega’s te delen.