Cursus

DOT ICT: in de Vallei

Binnen een Docentontwikkelteam worden vakspecifieke vragen gedeeld om samen te leren. Wij, een docent van het VO en van het HBO, willen verkennen of er ook behoefte is aan een DOT voor ICT docenten. We doen dit vanuit de samenwerking die er in onze regio bestaat binnen het Food Valley Netwerk VO-HO.

Organisator Food Valley Netwerk VO-HO
Datum

do 19 april 2018 16:00 tot 20:00

do 14 juni 2018 16:00 tot 20:00

di 9 oktober 2018 16:00 tot 20:00

di 20 november 2018 16:00 tot 20:00

Locatie In overleg. De bijeenkomst op 20 november is bij het Farel College, Paladijnenweg 101, 3813 DC Amersfoort

Thema's

Centraal binnen het DOT staan de Digitale Vaardigheden van Kennisnet:

  • Informatie-vaardigheden
  • Computational thinking
  • ICT basisvaardigheden
  • Mediawijsheid

De thema’s zijn gegroepeerd rondom diverse invalshoeken:

  • welke ict-middelen zetten jullie voor leerlingen en docenten in?
  • hoe is jullie ict-leerlijn opgebouwd?
  • wat doen jullie aan professionalisering van (ICT-) docenten?
  • welke overige ict-zaken zijn er bij jullie aanwezig? (ICT LAB etc.)

Vierde bijeenkomst

Dinsdag 20 november vindt van 16.00 uur tot 20.00 uur de vierde bijeenkomt op het Farel College in Amersfoort plaats. Om ervaringen te delen en een gezamenlijke plek te hebben waar concreet uitwisseling kan plaatsvinden, wordt gekozen om een vakgroep aan te maken via It’s learning. Tijdens de bijeenkomst ontvangt u hier meer informatie over.

Aanmelden

Wilt u meedoen met de vierde bijeenkomst, stuur dan voor 13 november een mail naar wvgrootheest@che.nl. Vermeld in de e-mail uw functie, school en eventuele dieetwensen.

Wij pogen elke school in de Valleiregio te bereiken en vragen u dan ook van harte deze startbijeenkomst met uw collega’s te delen.

Terugblik voorgaande bijeenkomsten

Startbijeenkomst

Tijdens de startbijeenkomst op donderdag 19 april kwamen zes scholen en tien deelnemers bij elkaar. Deze scholen waren: het CLV en Ichthus uit Veenendaal, het Marnix College uit Ede, het JFC uit Barneveld, het Groevenbeek uit Ermelo en de CHE als ondersteunende partij. Twee scholen gaven vooraf aan dit proces geïnteresseerd te volgen en twee scholen hebben zich afgemeld (maar wilden wel aanwezig zijn). De thema’s die op tafel kwamen waren breed, de zaken die spelen waren herkenbaar en de oplossingen van de scholen divers. Voor verdere verkenning zien we de thema’s: Doorgaande Leerlijn (rond basisvaardigheden, mediawijsheid en computational thinking), Veranderen met en door ICT (zowel in organisatie als bij docenten) en Visievorming (ICT lab, ondernemers in de school, paradigmashift en schoolorganisatie). Intervisie, inventarisatie en uitwisseling van ervaringen zullen deze thema’s gaan dragen.

Tweede bijeenkomst

Vijf scholen en evenzoveel deelnemers kwamen de tweede keer op donderdag 14 juni op de CHE te Ede bij elkaar.

De vijf scholen die deze donderdag voor de tweede keer bijeen kwamen waren het CLV en Ichthus uit Veenendaal, het Marnix College uit Ede, het JFC uit Barneveld en de CHE als ondersteunende partij. Afgemelde scholen waren het Groevenbeek (Ermelo) en het Guido de Bres (Amersfoort). Twee scholen hebben aangegeven volgend schooljaar te willen participeren (Pantarijn te Wageningen en het Farel te Amersfoort). CSG Het Streek en het Pallas Athene, beiden uit Ede, volgen onze ontwikkelingen van nabij (beiden uit Ede).

De thema’s die nu na twee maanden op tafel kwamen waren minder breed dan de inventarisatie van de eerste keer. Klaas van Lavieren, ict-coordinator bij het Ichthus trapte af over zijn organisatie en de vele vormen van ICT die zij gebruiken. Het was een informatief verhaal waarin we veel ervaringen konden spiegelen. Daarna vertelde een andere Veenendaler, Jeroen Alferink van het CLV, over hoe de leerlijn Excel aandacht krijgt in hun onderwijs. Er ontspon al tijdens de maaltijd een leuk gesprek over de vele zaken zijdelings de revue passeerden. Na deze break deelden we enkele zaken en recente ontwikkelingen, liet Wouter de nieuwste VR-bril van dit moment zien (de Oculus GO) en bespraken we onder leiding van Anton het programma van volgend jaar. We willen o.a. een expertise groep ontwikkelen en concrete zaken rond onze lessen bespreekbaar maken.

Derde bijeenkomst

Op dinsdag 9 oktober 2018 om 16.00 uur waren we te gast bij het CLV te Veenendaal. Voorafgaand aan de warme maaltijd kregen we een rondleiding en ontdekten we hoe het CLV de vele vormen van ICT inzet, ook rond de keus van hun bijzondere digitale borden, en na de maaltijd delen we onze best practises per school.