Symposium

Dag van de Milieufilosofie

Op vrijdag 22 april (World Earth Day) organiseert de Vereniging voor Milieufilosofie de vierde editie van de Dag van de Milieufilosofie. Het thema luidt: Voedsellandschappen van de Toekomst. Op het programma staat onder andere een lezing van Michiel Korthals: Eetbare landschappen 2040 en een paneldiscussie over de vraag Welke Voedsellandschappen hebben de toekomst?

Organised by Philosophy
Date

Fri 22 April 2016 09:30 to 17:30

Venue Kasteel Hackfort (nabij Zutphen)

Voedsellandschappen van de Toekomst

Het thema van de Dag luidt: Voedsellandschappen van de toekomst. Met 500 inwoners per km2 staat Nederland op de vierde plaats van de dichtstbevolkte landen ter wereld, maar is het ook de op één na grootste exporteur van landbouwproducten ter wereld; ruim de helft van de totale oppervlakte van Nederland is landbouwgrond, en ruim de helft daarvan is grasland. Geen wonder dat er tussen de landbouw en het (rurale én urbane) landschap grote spanningen bestaan. 

Moeten we streven naar verdere intensivering van de landbouw om zodoende meer ruimte te scheppen voor ‘wilde’ natuur, of moeten we de natuur juist terugbrengen in de landbouw zoals aanhangers van biologische landbouw, agroecologie en permacultuur bepleiten? Wat is de betekenis van technologische ontwikkelingen in de landbouw voor het beroep van de boer en ook voor het welzijn van het vee? Wat betekent de opkomst van nieuw voedsel, zoals insecten en kweekvlees, voor de landbouw en voor ons landschap? Wat zijn de vooruitzichten voor stadslandbouw, zoals moestuinen, schooltuinen en daktuinen?

Informatie over sprekers, programma, route en registratie op
www.dagvandemilieufilosofie.nl