Promotie

Darmbacteriën en verenpikken – Integreren van darmbacteriën, gedrag,stress, serotonine en het immuunsysteem

Samenvatting:

Steeds meer onderzoek laat zien dat darmbacteriën fysiologie en gedrag van mens en dier kunnen beïnvloeden. Of darmbacteriën ook effect hebben op gedrag in een sociale context is vrijwel onbekend. Juist in landbouwhuisdieren is het belangrijk om deze effecten te identificeren omdat darmbacteriën kunnen bijdragen aan het ontstaan van beschadigend gedrag, zoals verenpikken bij kippen.

Verenpikken komt veelvuldig voor in de pluimveehouderij en veroorzaakt welzijnsproblemen en productieverliezen. Inmiddels weten we dat darmbacteriën angstigheid, activiteit, stress en het immuunsysteem kunnen beïnvloeden en dat deze factoren gerelateerd zijn aan verenpikken. Het is echter nog onbekend of er een relatie is tussen darmbacteriën en verenpikken.

Om dit te testen hebben we gebruik gemaakt van kippen die gefokt zijn voor veel dan wel weinig verenpikken. Kippen gefokt voor veel verenpikken waren actiever, hadden een reactiever immuunsysteem en een andere darmbacteriesamenstelling dan kippen gefokt voor weinig verenpikken. Vervolgens hebben we dit verschil in darmbacteriesamenstelling gebruikt en darmbacteriën van kippen gefokt voor veel of weinig verenpikken toegediend aan net uitgekomen kuikens gefokt voor veel of weinig verenpikken. We zagen dat kuikens actiever waren als ze darmbacteriën hadden ontvangen van hun eigen foklijn ten opzichte van kuikens die darmbacteriën hadden ontvangen van de andere foklijn of een controle behandeling hadden gekregen.

Deze thesis geeft nieuwe inzichten in de relatie tussen darmbacteriën, gedrag en fysiologie in kippen die verder interessant kunnen zijn voor andere soorten.