Open dag

De Groenbemesterdag 2018

De teelt van groenbemesters staat de laatste tijd enorm in de belangstelling. Ook in onderzoeksprogramma’s binnen Wageningen UR wordt, al dan niet in samenwerking met bedrijven, gewerkt aan optimalisatie van groenbemesters. Een reden om de opgedane kennis en nieuwe producten onder de aandacht te brengen bij de praktijk. Daarom organiseren Wageningen University & Research in samenwerking met Agrio op 29 augustus 2018 De Groenbemesterdag. Deze vindt plaats op proefbedrijf Vredepeel van WUR I Open Teelten. Het thema van de dag is: Groenbemesters Feiten & Fantasie.

Organisator WUR Open Teelten (locatie Vredepeel) i.s.m. Agrio
Datum

wo 29 augustus 2018 13:00 tot 17:00

Locatie Open teelten Vredepeel