Lezing

De inclusieve samenleving: van have en have-nots naar can and can-nots

Lunch lezing Kim Putters, Directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau

Organisator Wageningen University & Research
Datum

wo 31 mei 2017 12:30 tot 13:30

Locatie Impulse, gebouwnummer 115

Onze manier van leven, werken en leren is drastisch veranderd. Voor ons werk zijn we steeds minder tijd- en plaatsgebonden. Dat biedt allerlei kansen voor ons eigen leven en het gebruik van technologische mogelijkheden. Maar veranderingen brengen ook stress en onzekerheden met zich mee. In de moderne samenleving ontstaan nieuwe vraagstukken over inclusiviteit en solidariteit. Kunnen we het tempo van veranderingen wel aan? En hoe helpen we diegenen die dat niet kunnen?

De lezing zal in het Nederlands zijn.

Over Kim Putters

Kim Putters is bestuurskundige en bijzonder hoogleraar Beleid en Sturing van de Zorg in de Veranderende Verzorgingsstaat bij het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds 15 juni 2013 is hij directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Tot zijn aanstelling als directeur was hij sinds 2003 lid van de Eerste Kamer voor de PvdA, waar hij zich bezighield met wetenschapsbeleid en hoger onderwijs, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening en volksgezondheid, welzijn en sport. Daarvoor was hij lid van de gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam.

Kim is bestuurslid van Scouting Nederland en leidt twee programma's van de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw): ‘zorg en jeugd’ en ‘effectief werken in de jeugdsector’. Daarnaast is Kim lid van de Raad van Commissarissen van diverse gezondheidsinstellingen en sinds 1 januari 2017 zit hij in de Sociaal Economische Raad (SER).

Over het SCP

Het SCP valt formeel onder het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en rapporteert aan de regering, de Eerste en Tweede Kamer, de ministeries en maatschappelijke en overheidsorganisaties.

Het werkprogramma van het SCP voor 2017 bevat de volgende onderwerpen die relevant zijn voor Wageningen Universiteit (WUR).

  • Werken (levensloopperspectief)
  • Leren (leven lang leren en differentiatie in het hoger onderwijs)
  • Samenleven (sport, burgers en buurt, duurzaamheid, Monitor Duurzaam Nederland)
  • Gezondheidszorg (vergrijzende samenleving)
  • Domeinoverstijgende publieke opinie (bijvoorbeeld uit onderzoek) en prestaties van overheden.
c76493e6-b197-4a89-8e91-612821d45fb1_Image-1check.jpg